XII edycja Toruńskich Warsztatów Numizmatyki Antycznej

Serdecznie zachęcamy wszystkich członków i sympatyków PTN do wzięcia udział w XII Edycji Toruńskich Warsztatów Numizmatyki Antycznej!

Organizatorzy: ″Restauro″ Sp. z o.o., Fundacja ″Traditio Europae″
Patronat: Institut für Numismatik und Geldgeschichte, Universität Wien;
Polskie Towarzystwo Numizmatyczne
Termin: 26−28 lutego 2016 roku
Miejsce: siedziba ″Restauro″, ul. Wola Zamkowa 6, Toruń

Dla kogo?
Toruńskie Warsztaty Numizmatyki Antycznej są cyklem wykładów i zajęć praktycznych z zakresu mennictwa starożytnej Grecji i Rzymu oraz obszarów kulturowo pokrewnych lub zależnych (perskich, partyjskich, celtyckich i naśladownictw z obszaru północnego Barbaricum). Skierowane są do studentów oraz doktorantów archeologii i historii, kolekcjonerów monet antycznych starożytnej Grecji i Rzymu, jak też do wszelkich miłośników kultury antycznej.

Program:

26 lutego: wykłady i zwiedzanie laboratorium ″Restauro″ od godz. o 14.00 do 18.30:

− ″Moneta jako źródło archeologiczne″ − 1,5 godz. wykładu + 30 min. dyskusji (J. Rakoczy)
− ″Fałszerstwa antyczne oraz współczesne fałszerstwa monet antycznych″ − 1 godz. wykładu + 30 min. dyskusji (B. Awianowicz)
− ″Badania składu pierwiastkowego monet − wprowadzenie do metodologii″ − 0,5 godz. wykładu (J. Musiela)
− zwiedzanie laboratorium (oprowadza J. Musiela).

27 lutego: od godz. 10.00 do 19.00, między modułami obiad − od 14.00 do 15.00:

− ″Mennictwo Seleukidów − cz. 4.″ − 1,5 godz. wykładu + 30 min. dyskusji (J. Bodzek)
− ″Specyfika aureusów i denarów syryjskich od Flawiuszy do Sewerów″ − 1,5 godz. wykładu + 30 min. dyskusji (B. Awianowicz)
−″Nieautentyczne egzemplarze monet flawijskich″ − 1,5 godz. wykładu + ok. 30 min. dyskusji (K. Balbuza)
− ″Fałszerstwa i naśladownictwa monet rzymskich z końca III i początku IV w.″ − 1,5 godz. wykładu + 30 min. dyskusji

28 lutego: od godz. 10.00 do 14.00:

− Panel dyskusyjny poświęcony aspektom prawnym związanym z numizmatyką − 1,5 godz. (P. Groński)
− analiza wybranych monet w laboratorium ″Restauro″

Warsztaty poprowadzą m.in.:
dr hab. Bartosz Awianowicz − filolog klasyczny, adiunkt w Katedrze Filologii Klasycznej UMK, prezes Toruńskiego Oddziału PTN, autor podręcznika Język łaciński z elementami epigrafiki i numizmatyki rzymskiej dla historyków i archeologów (wyd. 1. Toruń 2006, wyd. 3. Toruń 2010), kompendium legend i skrótów na monetach republikańskiego Rzymu pt. Monety Republiki Rzymskiej. Kompendium (2010) oraz wielu artykułów z zakresu m.in. epigrafiki i numizmatyki antycznej.

dr hab. Katarzyna Balbuza − numizmatyczka i historyczka cesarstwa rzymskiego okresu pryncypatu, adiunkt w Instytucie Historii UAM, autorka m.in. monografii: Triumfator. Triumf i ideologia zwycięstwa w starożytnym Rzymie epoki Cesarstwa (Poznań 2005) i Aeternitas Augusti. Kształtowanie się rozwój koncepcji wieczności w (auto)prezentacji cesarza rzymskiego (od Augusta do Sewera Aleksandra) (Poznań 2014) oraz szeregu artykułów na temat mennictwa rzymskiego oraz różnych aspektów ideologii cesarskiej.

dr hab. Jarosław Bodzek − archeolog, kierownik Gabinetu Numizmatycznego w Muzeum Narodowym w Krakowie, adiunkt w Instytucie Archeologii UJ, redaktor ″Notae Numismaticae″, autor monografii ΤΑ ΣΑΤΡΑΠΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑTΑ. Mennictwo satrapów w okresie panowania Achemenidów (ok. 550-331 a. C.) (Kraków 2011), tomu Sylloge Nummorum Graecorum. Poland. Volume III. The National Museum in Cracow. Part 4. Sarmatia−Bosporus (Kraków 2006) oraz wielu artykułów poświęconych archeologii i numizmatyce antycznej.

mgr Paweł Groński − sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie; do 2004 r. specjalista w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji; współpracownik Kancelarii Premiera i Sejmu RP oraz Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego; autor publikacji m. in. z zakresu prawa administracyjnego oraz prawa pracy; pasjonat numizmatyki (głównie antycznej) od ponad 20 lat.

dr Jacek Rakoczy − archeolog, asystent w Zakładzie Archeologii Antycznej UMK, współautor Mennictwa bosporańskiego od VI do końca II wieku p.n.e. (Toruń 2012) i autor artykułów archeologicznych i numizmatycznych.

Warunki uczestnictwa:
Prosimy o potwierdzenie chęci uczestnictwa w warsztatach do 15 lutego 2016 r. Prosimy też o informację, czy będą Państwo uczestniczyć w całości, czy też w części przewidzianych zajęć. Jeśli przyjeżdżają Państwo jedynie na część warsztatów, prosimy o informację o konkretnych terminach.
Koszt uczestnictwa w warsztatach: 100 zł za całość, lub 30 zł za udział jedynie w modułach piątkowym i niedzielnym, albo 40 zł za moduł sobotni (w cenę wliczony obiad i materiały). Dla studentów i doktorantów udział darmowy.
Prosimy o wpłaty najpóźniej do 15 lutego 2016 r. na konto Fundacji ″Traditio Europae″ w Volkswagen Bank Direct: 16 2130 0004 2001 0426 1574 0001 z dopiskiem: ″darowizna na cele statutowe − numizmatyka antyczna″.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Bartoszem Awianowiczem: bartosz.awianowicz@uni.torun.pl

twna