Lutowy wykład w Łodzi

W dniu 18 lutego 2016 r. PTN o/Łódź zaprasza na wykład mgr Andrzeja Jankowskiego z Muzeum Miasta Łodzi.

Wykład pt. ″Łódzkie papiery wartościowe na wybranych przykładach″ rozpocznie się o godz. 16.45 w sali wykładowej Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi.

 

wyklad18022016