Marcowy wykład w Warszawie

Już 7 marca o godz. 17:00 odbędzie się kolejny odczyt  w warszawskim oddziale PTN.

 

Wykład pod tytułem ″Monety z napisami hebrajskimi w Polsce w XII i XIII wieku″ wygłosi pani dr Dobrochna Gorlińska

 

W Polsce w końcu XII i pierwszej połowie XIII wieku piastowscy książęta emitowali monety z napisami hebrajskimi. Nie były to zdarzenia wyjątkowe, lecz regularna praktyka mennicza, która zaowocowała powstaniem wielu typów monet (brakteatów i denarów) z hebrajskimi inskrypcjami. Do naszych czasów zachowało się ponad pięćdziesiąt typów. Mennictwo hebrajskonapisowe jest niezwykłym zjawiskiem w historii pieniądza nie tylko polskiego, ale również europejskiego. Jego początki datowane są na czasy księcia Mieszka III Starego (1173-1177, 1181-1202). Praktyka ta była znana również na dworach innych piastowskich książąt panujących na Śląsku, Kujawach i w Małopolsce. Wykład będzie poświęcony omówieniu takich monet noszących napisy lub litery hebrajskie. Zostaną przedstawione ośrodki ich produkcji oraz potencjalni emitenci, a także ikonografia wizerunków oraz treść ? niekiedy bardzo rozbudowanych ? inskrypcji. Podstawową kwestią będzie jednak próba odpowiedzi na pytanie, jaką rolę mogli odgrywać Żydzi na dworach piastowskich władców oraz dlaczego emitowane przez nich monety nosiły inskrypcje hebrajskie, a nie łacińskie.

marzec