V Międzynarodowe Forum Doktorantów Historyk- Fakt-Metoda.

Pod patronatem Częstochowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego w dniach 27/28 kwietnia 2016 roku na Akademii im. Jana Długosza przy ul. Armii Krajowej 36 a odbędzie się V Międzynarodowe Forum Doktorantów “Historyk- Fakt-Metoda” zorganizowana przez Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Wydziału Filozoficzno-Historycznego AJD. Swoje Referaty zaprezentuje ponad 60 prelegentów z Częstochowy i innych renomowanych ośrodków naukowych w Polsce oraz Brna i Dniepropietrowska.

Zainteresowanych udziałem prosimy o kontakt z kol. mgr Katarzyną Całus tel.603 545 100.

W-ce Prezes PTN Częstochowa Dariusz Frączek.