Konferencja “Medal i moneta…”

Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w konferencji   pt. Medal i moneta, jako ważne źródło informacji o przeszłości i świadectwo przemian w ikonografii. Współczesny stan badań , która odbędzie się pod patronatem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego oraz Instytutu Historii Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Konferencja odbędzie się 25 października 2016 roku w godzinach od 10.00 do 17.00 w budynku Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych przy ulicy Kazimierza Wóycickiego 1/3 w Warszawie (bud. 21).
Organizatorzy mają nadzieje, iż wspomniane wydarzenie stanie się doskonałą okazją do spotkania i merytorycznej dyskusji nad najważniejszymi zagadnieniami związanymi z szeroko rozumianym pojęciem numizmatyki z udziałem specjalistów i pasjonatów. Propozycje referatów (wystąpienia 20-minutowe) prosimy przesyłać do dnia 25 lipca 2016 roku na adres janrokita1@gmail.com. W treści zgłoszenia prócz podania tytułu referatu wymagany jest również abstrakt (do 2500 słów), afiliacja prelegenta, a także dane kontaktowe (telefon i mail). Opłata za udział w konferencji wynosi 35 złotych. W sytuacji gdyby liczba propozycji referatów przekroczyła planowany limit zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonania selekcji.