Sesja naukowa w Olesnie

Jubileusz 30-lecia działalności obchodzą w tym roku numizmatycy olescy zorganizowani w Oddziale Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. Rocznicę tą chcielibyśmy  uczcić sesją popularno-naukową, która podsumuje dorobek ostatniego półwiecza. Temat chcemy rozszerzyć o popularyzację dorobku mennic działających w północnych obszarach Opolszczyzny, tj. mennicy brzeskiej i kluczborskiej. Chcemy również w szerszym gronie pochylić się nad mennicą oleską, sporadycznie wspominaną w źródłach, z której do dzisiaj nie odnaleziono ani jednej monety. Poruszymy także temat bonów zastępczych, które emitował powiat oleski w 1. ćwierćwieczu XX wieku. Po sesji planujemy wycieczkę do Sternalic, gdzie prowadzone są badania archeologiczne na pogranicznym gródku, i gdzie znaleziono denary Władysława Warneńczyka.

Sesja odbędzie się 10. września 2016 roku. Godzina rozpoczęcia 11.00, może uleć zmianie, na wycieczkę zapraszamy około 14.00. Zakończenie spotkania w zależności od zapału dyskutantów nastąpi około 16.00-17.00.

Z uwagi na zapewnienie transportu na teren prowadzonych badań archeologicznych, płynów chłodzących oraz pożywnego .śląskiego „kołocza” prosimy zainteresowanych o zgłoszenie swojego uczestnictwa na adres: Bogdan Parkitny, 46-300 Olesno, ul. Modrzewiowa 2 lub e-mailowo >lonak@interia.pl<, w terminie do 30.06.16r. Zaproszenia rozsyłane będą w połowie lipca br.