XIII edycja Toruńskich Warsztatów Numizmatyki Antycznej

Już w dn 21-22.10 w Krakowie odbędzie się XIII edycja Toruńskich Warsztatów Numizmatyki Antycznej – największej w kraju imprezy dot. mennictwa antycznego.

 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa!

 

Organizatorzy:            Muzeum Narodowe w Krakowie, Fundacja „Traditio Europae”

Patronat:                    Institut für Numismatik und Geldgeschichte, Universität Wien;

Polskie Towarzystwo Numizmatyczne

Termin:                       21-22 października 2016 roku

Miejsce:                      Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego, ul. Piłsudskiego 12, Kraków

Dla kogo?

Toruńskie Warsztaty Numizmatyki Antycznej są cyklem wykładów i zajęć praktycznych z zakresu mennictwa starożytnej Grecji i Rzymu oraz obszarów kulturowo pokrewnych lub zależnych (perskich, partyjskich, celtyckich i naśladownictw z obszaru północnego Barbaricum). Skierowane są do studentów oraz doktorantów archeologii i historii, kolekcjonerów monet antycznych starożytnej Grecji i Rzymu, jak też do wszelkich miłośników kultury antycznej. Od 2014 r. stale współpracujemy z Muzeum Narodowym w Krakowie i od tego czasu edycja jesienna organizowana jest w Pałacu Czapskich w Krakowie.

 

Program:

21 października: wykłady i zwiedzanie od godz. o 10.00 do 18.00, między modułami przerwa na obiad – od 14.15 do 15.15:
– „Moneta jako źródło archeologiczne” – 1,5 godz. wykładu + 30 min. dyskusji (J. Rakoczy)
– „Triumf rzymski w świetle monet antycznych” – 1,5 godz. wykładu + 30 min. dyskusji (K. Balbuza)

– „Przykłady mennictwa antysenatorskiego Maksymina Traka a tradycja historiograficzna” – 45 min. wykładu + 15 min. dyskusji (M. Raszyński)

– „Badania składu pierwiastkowego monet prowadzone w LANBOZ MNK” – 30 godz. wykładu + 30 min. dyskusji (J. M. del Hoyo, M. Matosz)
– zwiedzanie ekspozycji monet antycznych MNK w Pałacu Czapskich (oprowadza J. Bodzek).

22 października: od godz. 9.00 do 18.30, między modułami obiad – od 14.15 do 15.15:

– od godz. 9.00 do 10.00 możliwość indywidualnego zwiedzenia ekspozycji monet w MNK w Pałacu Czapskich
– „Mennictwo Seleukidów – cz. 5.” – 1,5 godz. wykładu + ok. 30 min. dyskusji (J. Bodzek)

– „Numizmatyka przed Josephem Hilariusem Eckhelem: jak pokazywano i co wiedziano o monetach antycznych w renesansie i baroku” – 1,5 godz. wykładu + 30 min. dyskusji (B. Awianowicz)

– Panel dyskusyjny poświęcony aspektom prawnym związanym z numizmatyką – 1,5 godz. (P. Groński)

–  „Wprowadzenie w metodologię nieniszczącego badania monet” –  45 min. wykładu pracownika LANBOZu

– zwiedzanie Laboratorium Analiz i Nieniszczących Badań Obiektów Zabytkowych – 1,5 godz.

 

 

Warsztaty poprowadzą m.in.:37833_135093706529374_5898614_n

dr hab. Bartosz Awianowicz – filolog klasyczny, adiunkt w Katedrze Filologii Klasycznej UMK, prezes Toruńskiego Oddziału PTN, autor podręcznika Język łaciński z elementami epigrafiki i numizmatyki rzymskiej dla historyków i archeologów (wyd. 1. Toruń 2006, wyd. 3. Toruń 2010), kompendium legend i skrótów na monetach republikańskiego Rzymu pt. Monety Republiki Rzymskiej. Kompendium (Toruń 2010) oraz wielu artykułów z zakresu m.in. epigrafiki i numizmatyki antycznej.

dr hab. Katarzyna Balbuza – numizmatyczka i historyczka cesarstwa rzymskiego okresu pryncypatu, adiunkt w Instytucie Historii UAM, autorka m.in. monografii: Triumfator. Triumf i ideologia zwycięstwa w starożytnym Rzymie epoki Cesarstwa (Poznań 2005) i Aeternitas Augusti. Kształtowanie się rozwój koncepcji wieczności w (auto)prezentacji cesarza rzymskiego (od Augusta do Sewera Aleksandra) (Poznań 2014) oraz szeregu artykułów na temat mennictwa rzymskiego oraz różnych aspektów ideologii cesarskiej.

dr hab. Jarosław Bodzek – archeolog, kierownik Gabinetu Numizmatycznego w Muzeum Narodowym w Krakowie, adiunkt w Instytucie Archeologii UJ, redaktor „Notae Numismaticae”, autor monografii ΤΑ ΣΑΤΡΑΠΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜATA. Mennictwo satrapów w okresie panowania Achemenidów (ok. 550-331 a. C.) (Kraków 2011), tomu Sylloge Nummorum Graecorum. Poland. Volume III. The National Museum in Cracow. Part 4. Sarmatia-Bosporus (Kraków 2006) oraz wielu artykułów poświęconych archeologii i numizmatyce antycznej.

mgr Paweł Groński – sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie; do 2004 r. specjalista w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji; współpracownik Kancelarii Premiera i Sejmu RP oraz Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego; autor publikacji m. in. z zakresu prawa administracyjnego oraz prawa pracy; pasjonat numizmatyki (głównie antycznej) od ponad 20 lat.

dr Julio M. del Hoyo-Meléndez – absolwent Universidad Politecnica de Valencia w zakresie konserwatorstwa, pracownik LANBOZ Muzeum Narodowego w Krakowie, specjalista analiz materiałowych przedmiotów muzealnych, w tym monet – współautor m.in. wraz z Martą Matosz publikacji m.in. na temat badań promieniami X  monet piastowskich.

dr Jacek Rakoczy – archeolog, asystent w Zakładzie Archeologii Antycznej UMK, współautor Mennictwa bosporańskiego od VI do końca II wieku p.n.e. (Toruń 2012) i autor artykułów archeologicznych i numizmatycznych.

mgr Mateusz Raszyński – historyk i filolog klasyczny, doktorant prof. K. Balbuzy, zajmuje się ideologią i propagandą zwycięstwa, zwłaszcza w III w.

 

Warunki uczestnictwa:

Prosimy o potwierdzenie chęci uczestnictwa w warsztatach do końca września 2015 r. Prosimy też o informację, czy będą Państwo uczestniczyć w całości, czy też w części przewidzianych zajęć. Jeśli przyjeżdżają Państwo jedynie na część warsztatów, prosimy o informację o konkretnych terminach.

Koszt uczestnictwa w warsztatach: 80 zł za całość, lub 40 zł za udział w modułach jednego dnia (w cenę wliczony obiad i materiały). Dla studentów i doktorantów udział darmowy.

Prosimy o wpłaty najpóźniej do 30 września 2016 r. na konto Fundacji „Traditio Europae” w Volkswagen Bank Direct: 16 2130 0004 2001 0426 1574 0001 z dopiskiem: „darowizna na cele statutowe – numizmatyka antyczna”.

 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Bartoszem Awianowiczem: bartosz.awianowicz@uni.torun.pl

13754542_1136605599711508_474406266315883897_n