“Obol zmarłych w centrum państwa Piastów (monety z cmentarzyska w Dziekanowicach)”

wykad-prof-sanisawa-suchodolskiego-5-12-2016-za-proszenie

Szanowni Państwo,

5 grudnia 2016 roku w siedzibie Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego
przy ul. Jezuickiej 6/8 w Warszawie
odbędzie się wykład Profesora Stanisława Suchodolskiego
pt: “Obol zmarłych w centrum państwa Piastów (monety z cmentarzyska
w Dziekanowicach)”.

Wykład organizuje Oddział PTN im. Karola Beyera w Warszawie.
Początek o godz. 17:00.
Serdecznie zapraszamy.

_„Obol zmarłych” to umowne określenie zwyczaju wkładania
zmarłym do grobu monet na ich drogę pośmiertną. Dobrym przykładem
stosowania tego zwyczaju jest cmentarzysko w Dziekanowicach nad
Jeziorem Lednickim pod Gnieznem. Wśród 1585 przebadanych grobów w
150 odkryto monety lub inne przedmioty pełniące funkcje pieniężne
(krążki monetopodobne i fragmenty ozdób). …_

_Na cmentarzysku w Dziekanowicach odkryto najliczniejszy w Polsce
zestaw wczesnośredniowiecznych monet użytych w charakterze obola
zmarłych. Materiał ten pozwolił archeologom określić początki
tego cmentarzyska i dalsze jego dzieje – od końca X do XIII w.
Porównanie z innymi cmentarzyskami, a także ze skarbami i
znaleziskami pojedynczych monet dostarczyło z kolei nowych informacji
o ówczesnym obrocie pieniężnym. Mała waga większości fragmentów
(0,01-0,20 g) sugeruje, że obrót ten był większy niż można się
było spodziewać. Wszystkie te informacje mają dla nas tym większe
znaczenie, że dotyczą obszaru położonego w bezpośrednim
sąsiedztwie Ostrowa Lednickiego, gdzie mieściło się wówczas
palatium władców piastowskich. Jego ruiny zachowane są do dziś._

prof. dr hab. Stanisław Suchodolski