XIV edycja Toruńskich Warsztatów Numizmatyki Antycznej, 21-22 kwietnia 2017 roku

fundacja-traditio-europae

XIV edycja Toruńskich Warsztatów Numizmatyki Antycznej
Organizatorzy: Fundacja „Traditio Europae”, Polskie Towarzystwo Numizmatyczne, „Restauro” Sp. z o.o., Wydział Filologiczny UMK
Patronat: Institut für Numismatik und Geldgeschichte, Universität Wien
Termin: 21-22 kwietnia 2017 roku
Miejsce: sala 307 Collegium Maius UMK, ul. Fosa Staromiejska 3 (21 i 22.04) i siedziba „Restauro”, ul. Wola Zamkowa 6, Toruń (22.04)
Dla kogo?
Toruńskie Warsztaty Numizmatyki Antycznej są cyklem wykładów i zajęć praktycznych z zakresu mennictwa starożytnej Grecji i Rzymu oraz obszarów kulturowo pokrewnych lub zależnych (perskich, partyjskich, celtyckich i naśladownictw z obszaru północnego Barbaricum). Skierowane są do studentów oraz doktorantów archeologii i historii, kolekcjonerów monet antycznych starożytnej Grecji i Rzymu, jak też do wszelkich miłośników kultury antycznej.

Program:
21 kwietnia: wykłady w Coll. Maius od godz. o 11.00 do 18.30, w przerwie – od godz. 14.30 do 15.30 – obiad:
– „Mityczne początki Rzymu w świetle rzymskich numizmatów: ikonograficzne toposy, hapaks i kurioza” – 1,5 godz. wykładu + 30 min. dyskusji (A. Kluczek)
– „Tożsamość rzymska a tożsamość lokalna w świetle ikonografii monet prowincjonalnych cesarstwa rzymskiego” –1,5 godz. wykładu + 30 min. dyskusji (B. Awianowicz)
– Panel dyskusyjny poświęcony aspektom prawnym związanym z numizmatyką – 1,5 godz. (P. Groński)
– „Moneta jako źródło archeologiczne” – 1,5 godz. wykładu + 30 min. dyskusji (J. Rakoczy)

22 kwietnia: od godz. 10.00 do 14.00 – wykłady w Coll. Maius, od 14.00 do 15.00 – obiad, od 15.00 do 18.00 – zwiedzanie laboratorium „Restauro”:
– „Mennictwo Seleukidów – cz. 5.” – 1,5 godz. wykładu + 30 min. dyskusji (J. Bodzek)
– „Sylwetka Probusa i jego rządów w świetle skąpych źródeł niemonetarnych i niezwykle bogatych źródeł monetarnych” – 1,5 godz. wykładu + 30 min. dyskusji (B. Skibniewski)
– „Nowe znaleziska monetarne z Kujaw i Wielkopolski – uwagi i interpretacje” – 1 godz. wykładu + ok. 1 godz. dyskusji (K. Balbuza i T. Speier)
– „Dupondius czy as? Prezentacja wyników badań spektrometrem XRF 96 brązów Antoninów” – 45 min. wykładu + 15 min. dyskusji (B. Awianowicz)
– zwiedzanie laboratorium (oprowadza J. Musiela) – ok. 1 godz.

Warsztaty poprowadzą m.in.:
dr hab. Bartosz Awianowicz – filolog klasyczny, adiunkt w Katedrze Filologii Klasycznej UMK, prezes Toruńskiego Oddziału PTN, autor podręcznika Język łaciński z elementami epigrafiki i numizmatyki rzymskiej dla historyków i archeologów (wyd. 1. Toruń 2006, wyd. 3. Toruń 2010), kompendium legend i skrótów na monetach republikańskiego Rzymu pt. Monety Republiki Rzymskiej. Kompendium (2010) oraz artykułów z zakresu m.in. epigrafiki i numizmatyki antycznej. Jego najnowsza książka numizmatyczna: Gramatyka monet rzymskich okresu republiki i cesarstwa jest już po recenzji i ukaże się przed końcem roku.
dr hab. Katarzyna Balbuza – numizmatyczka i historyczka cesarstwa rzymskiego okresu pryncypatu, adiunkt w Instytucie Historii UAM, autorka m.in. monografii: Triumfator. Triumf i ideologia zwycięstwa w starożytnym Rzymie epoki Cesarstwa (Poznań 2005) i Aeternitas Augusti. Kształtowanie się rozwój koncepcji wieczności w (auto)prezentacji cesarza rzymskiego (od Augusta do Sewera Aleksandra) (Poznań 2014) oraz szeregu artykułów na temat mennictwa rzymskiego oraz różnych aspektów ideologii cesarskiej.
dr hab. Jarosław Bodzek – archeolog, kierownik Gabinetu Numizmatycznego w Muzeum Narodowym w Krakowie, adiunkt w Instytucie Archeologii UJ, redaktor „Notae Numismaticae”, autor monografii ΤΑ ΣΑΤΡΑΠΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜATA. Mennictwo satrapów w okresie panowania Achemenidów (ok. 550-331 a. C.) (Kraków 2011), tomu Sylloge Nummorum Graecorum. Poland. Volume III. The National Museum in Cracow. Part 4. Sarmatia-Bosporus (Kraków 2006) oraz wielu artykułów poświęconych archeologii i numizmatyce antycznej.
mgr Paweł Groński – sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie; do 2004 r. specjalista w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji; współpracownik Kancelarii Premiera i Sejmu RP oraz Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego; autor publikacji m. in. z zakresu prawa administracyjnego oraz prawa pracy; pasjonat numizmatyki (głównie antycznej) od ponad 20 lat.
dr hab. Agata Kluczek – historyczka i numizmatyczna zatrudniona w Zakładzie Historii Starożytnej UŚ, autorka m.in. monografii: Studia nad propagandą polityczną w Cesarstwie Rzymskim II-III w. (Toruń 2006), VNDIQVE VICTORES. Wizja rzymskiego władztwa nad światem w mennictwie złotego wieku Antoninów i doby kryzysu III wieku (Katowice 2009), Roma marmorea (235-284). Zapomniana epoka rzymskiego budownictwa (Poznań-Gniezno 2013) oraz wielu artykułów poświęconych Rzymowi cesarskiemu i jego mennictwu.
dr Jacek Rakoczy – archeolog, asystent w Zakładzie Archeologii Antycznej UMK, współautor Mennictwa bosporańskiego od VI do końca II wieku p.n.e. (Toruń 2012) i autor artykułów archeologicznych i numizmatycznych. Przez ostatnie 10 lat prowadził wykopaliska m.in. w antycznych miastach Nikonion w południowej Ukrainie, Iluraton na Krymie oraz w obozie rzymskim w północnej Rumunii.
mgr Barnaba Skibniewski – prawnik i kolekcjoner, znawca mennictwa Probusa oraz posiadacz zbioru antoninianów tego cesarza.

Warunki uczestnictwa:
Prosimy o potwierdzenie chęci uczestnictwa w warsztatach do 14 kwietnia 2017 r. Prosimy też o informację, czy będą Państwo uczestniczyć w całości, czy też w części przewidzianych zajęć. Jeśli przyjeżdżają Państwo jedynie na część warsztatów, prosimy o informację o konkretnych terminach.
Koszt uczestnictwa w warsztatach: 100 zł za całość, lub 50 zł za udział modułach jednego tylko dnia (w cenę wliczony obiad i materiały). Dla studentów i doktorantów udział darmowy.
Prosimy o wpłaty najpóźniej do 17 kwietnia 2017 r. na konto Fundacji „Traditio Europae” w Volkswagen Bank Direct: 16 2130 0004 2001 0426 1574 0001 z dopiskiem: „darowizna na cele statutowe – numizmatyka antyczna”.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Bartoszem Awianowiczem: bartosz.awianowicz@uni.torun.pl