„MONETY WSCHOWSKIE CZY POZNAŃSKIE?…

maj_koz

 
Oddział Warszawski im. Karola Beyera zaprasza na kolejny wykład, który odbędzie się 8 maja 2017 r. w siedzibie Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego przy ul. Jezuickiej 6/8, początek o godz. 17:00.

Mgr Ryszard Kozłowski, członek Oddziału Warszawskiego wygłosi referat na temat: „MONETY WSCHOWSKIE CZY POZNAŃSKIE? PROPOZYCJA NOWEJ SYSTEMATYKI WSCHOWSKICH MONET KRÓLEWSKICH Z OKRESU PANOWANIA ZYGMUNTA III WAZY”.

Poniżej krótkie wprowadzenie do wykładu. Tekst pochodzi z broszury wydanej przez Polskie Towarzystwo Numizmatyczne Oddział Warszawski im. Karola Beyera na okres luty-czerwiec 2017.

Królewskie mennictwo Wschowy z okresu panowania Zygmunta III Wazy związane jest przede wszystkim z działalnością mistrzów menniczych Dietricha Buscha, Valentina Jansa, Andreasa Lafferta, Johannesa Dithmara, Ernsta Knorra oraz generalnego zarządcy wszystkich mennic wielkopolskich Hermana Rüdigera. Wszyscy oni wywarli swoje piętno na emisjach królewskich monet w poznańskiej i wschowskiej oficynie w latach 1588-1601. Korzystając z nadanych miastom przywilejów menniczych zarządzali kilkunastoma czeladnikami, którzy wybijali drobną monetę srebrną: szelągi, grosze, trojaki i szóstki, służącą mieszkańcom do użycia w powszechnym obrocie towarowym. Pokusili się nawet o wybicie złotych dukatów, które spełniały raczej rolę lokowania kapitału i podkreślały prestiż ich emitentów. Współczesna systematyka królewskich monet pochodzących z emisji menniczych ze Wschowy i Poznania z końca XVI wieku w dużej mierze opiera się na opracowaniach XIX-wiecznych numizmatyków, m.in. hr. Collony-Walewskiego, Emeryka Hutten-Czapskiego, Mieczysława Mory-Morzyckiego, Seweryna Tymienieckiego oraz XX wiecznych, np. Jarosława Dutkowskiego, Dariusza Ejzenharta, Edmunda Kopickiego i Tadeusza Igera – właściciela największego zbioru trojaków, który po jego śmierci jest obecnie eksponowany w opolskim muzeum.
O ile przypisanie części monet poszczególnym mennicom jest bezdyskusyjne, gdyż od 1598 roku na monetach wybijano litery odpowiadające miastom – emitentom (F-Wschowie; P-Poznaniowi), to określenie mennic, w których były bite pozostałe monety wcześniejszej produkcji, jest dyskusyjne i wymaga częściowo nowego przyporządkowania. Dotyczy to również próby wskazania numizmatów pochodzących z nielegalnej produkcji królewskiej pieniądza w miejskiej mennicy we Wschowie przez dzierżawców, którzy jednocześnie byli zarządcami królewskiej mennicy w Poznaniu. Szczegóły dotyczące przyjętej koncepcji zostaną przedstawione podczas wykładu.

Mgr Ryszard Kozłowski – ur. w 1956 roku. Od kilku lat pracuje nad książką poświęconą historii miejskiej i królewskich mennic we Wschowie.