VI SYMNUM’2017 1–2 VII 2017 r.

200-lat-ossolineum

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w VI Sympozjum Numizmatycznym i Spotkaniu Autorów Wrocławskich Zapisków Numizmatycznych, czasopisma numizmatycznego (ISSN 1732-8942) wydawanego przez Polskie Towarzystwo Numizmatyczne, Oddział we Wrocławiu. Sympozjum organizowane jest przez Redakcję WZN oraz Zakład Narodowy im. Ossolińskich, obchodzący w tym roku swoje 200-lecie.
Sympozjum odbędzie się w dniach 1-2 lipca 2017 roku w Starej Plebanii, sali konferencyjnej Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu przy placu Nankiera 17. Tematem wiodącym są w tym roku: „Związki mennictwa śląskiego z mennictwem Rzeczypospolitej Obojga Narodów”.
Termin zgłaszania referatów został przedłużony do 20 maja 2017 roku. Jest to już ostateczny termin.

ZAPROSZENIE (PDF)