Prelekcje w Oddziale Wrocławskim PTN (I półrocze 2017)

lelewel

Prelekcje na spotkaniach w Arsenale, ul. Cieszyńskiego 9, członków Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego Oddziału we Wrocławiu im. Joachima Lelewela w pierwszym półroczu 2017 roku:

8 II 2017 – prof. Borys Paszkiewicz:
O śląskich halerzach z czasów husyckich raz jeszcze.

8 III 2017 – mgr Magdalena Karnicka:
Wrocławski medalier Hans Rieger.

5 IV 2017 – Wiesław Barcewicz
Weksle, obligacje i akcje miasta Lwowa z okresu międzywojennego.

10 V 2017 – dr Norbert Wójtowicz:
Zielony Krzyż – kilka uwag na temat insygniów, odznaczeń i medali Rycerskiego i Szpitalnego Zakonu św. Łazarza z Jerozolimy.

7 VI 2017 – prof. Małgorzata Chorowska:
Zamek pierwszych Piastów we Wrocławiu na Ostrowie Tumskim.

Wszystkie prelekcje rozpoczynają się o godz. 17:00