VI Sympozjum Numizmatyczne 1-2 lipca 2017 r.

vi_sympozjum-wzn

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w VI Sympozjum Numizmatycznym i Spotkaniu Autorów Wrocławskich Zapisków Numizmatycznych, czasopisma numizmatycznego (ISSN 1732-8942) wydawanego przez Polskie Towarzystwo Numizmatyczne, Oddział we Wrocławiu. Sympozjum organizowane jest przez Redakcję WZN oraz Zakład Narodowy im. Ossolińskich, obchodzący w tym roku swoje 200-lecie.

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, Sympozjum odbędzie się w dniach 1-2 lipca 2017 roku w Starej Plebanii, sali konferencyjnej Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu przy placu Nankiera 17. Tematem wiodącym są w tym roku: „Związki mennictwa śląskiego z mennictwem Rzeczypospolitej Obojga Narodów“.

Referaty wygłaszane na naszych sympozjach publikowane są w specjalnych numerach Wrocławskich Zapisków Numizmatycznych. W czasie Sympozjum będzie również możliwość nabycia niektórych archiwalnych numerów WZN.

Udział w Sympozjum WZN jest bezpłatny, ale koszty dojazdu i noclegów pokrywają sami uczestnicy.
Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w SymNum’2017 do 28 czerwca 2017 r.:
– mejlowo na adres: redakcja.wzn@gmail.com
– albo sms-em na nr: 601-566.058.

ZAPROSZENIE (pdf)

PROGRAM VI Sympozjum WZN

SOBOTA   01 VII 2017 r.

9.00 –10.00    Rejestracja uczestników. Rozmowy przy kawie.
10.00 – 10.30    Uroczyste otwarcie i powitanie uczestników VI Sympozjum i Spotkania Autorów WZN – Kazimierz Choroś (Red. WZN) i Łukasz Koniarek (kier. Działu Numizmatycznego ZNiO). Prezentacja programu – zasady organizacji, cele i plany na przyszłość. Autoprezentacja uczestników.

10.30 – 13.00     Sesja I cz. 1: „Związki mennictwa śląskiego z mennictwem Rzeczypospolitej Obojga Narodów
SI.1.  Łukasz Koniarek (ZNiO, Wrocław):  200 lat kolekcji numizmatycznych w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu.
SI.2.  Zbigniew Bartkowiak (Muzeum Archeologiczne w Poznaniu):  Ze Śląska do Wielkopolski. Niektóre znaleziska monet zarejestrowane w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu.

11.50 – 12.10    Przerwa na kawę.

SI.3.  Paweł Milejski (Uniwersytet Wrocławski):  Skarb groszowy z Grodźca (pow. złotoryjski) – uzupełnienia.
SI.4.  Borys Paszkiewicz (Uniwersytet Wrocławski):  Półgrosze świdnickie znane i nieznane.

13.30 – 16.00     Obiad.  Zwiedzanie wystawy jubileuszowej „200 lat Ossolineum 1817–2017″ w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich. Zwiedzanie Mauzoleum Piastów Śląskich.

16.00 – 18.10     Sesja I cz. 2: „Związki mennictwa śląskiego z mennictwem Rzeczypospolitej Obojga Narodów”
SI.5.  Arkadiusz Muła (Muzeum Regionalne w Jaworze):  XVII-wieczne kolekcje numizmatyczne ze Śląskiem i Rzeczpospolitą związane w inwentarzach spadkowych legnickich mieszczan.
SI.6.  Jarosław Dutkowski (Przegląd Numizmatyczny, Gdańsk):  Ikonografia złotych monet książąt piastowskich na Śląsku w epoce Wazów.
SI.7.  Marek Folwarniak (PTN, Łódź):  Monety i medale Karola Ferdynanda Wazy.

19.00 – …   Spotkanie towarzyskie w …

NIEDZIELA   02 VII 2017 r.

09.00 – 10.30     Sesja II: „Piastowskie mennictwo księstw śląskich”
SII.8.  Grzegorz Skąpski (PTN, Katowice): Początki mennictwa kwartnikowego na Śląsku.
SII.9.  Elżbieta Baran (ZNiO, Wrocław): Moneta opolska w późnym średniowieczu.

10.30 – 11.00    Przerwa na kawę.

11.00 – 13.15    Sesja III: „Monety i medale śląskie w zbiorach muzealnych”
SIII.10.  Danuta Miehle, Eliza Walczak (Muzeum Narodowe w Warszawie):  Monety śląskie w zbiorach Gabinetu Monet i Medali Muzeum Narodowego w Warszawie.
SIII.11.  Piotr Chabrzyk (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi):  O kilku ciekawostkach śląskich ze zbiorów Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi.
SIII.12.  Barbara Butent-Stefaniak (ZNiO, Wrocław): Średniowieczne monety czeskie w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu.

14.00 – 15.00  Zwiedzanie Muzeum Pana Tadeusza.