Wykład dr. Dariusza Pączkowskiego – 06.11.2017

tojak-gdanska-augusta-iii

Zapraszamy 6 listopada (poniedziałek) 2017 r. o godz. 17:00
do siedziby Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego (ul. Jezuicka 6/8, 00-281 Warszawa)
na wykład dr. Dariusza Pączkowskiego
pt. „DZIAŁALNOŚC MENNICY GDAŃSKIEJ ZA PANOWANIA AUGUSTA III WETTYNA

WSTĘP WOLNY

trojak-gdanski

Działalność mennicy gdańskiej w okresie panowania Augusta III można podzielić na trzy okresy. Okres pierwszy obejmuje czas tuż po koronacji Fryderyka Augusta II na króla polski, kiedy to wybito z tej okazji serię dukatów w 1734 roku. Okres drugi trwał kilka lat, podczas których w mennicy gdańskiej zmieniało się kilkakrotnie kierownictwo. Po kilkuletniej przerwie w działalności menniczej, Wilhelm Raths został pierwszym kierownikiem mennicy, kiedy otrzymał zlecenie od Rady Miejskiej Gdańska na emisję szelągów pod herbem Augusta III w 1752 roku. W niedługim czasie, bo już w 1755 roku kierownikiem mennicy gdańskiej został Jan Just Jaster, który z powodzeniem kontynuował, na polecenie Rady Miejskiej, bicie szelągów oraz rozpoczął bicie trojaków, których produkcja rozpoczęła się w 1755 roku. Po raz trzeci mennica gdańska dostała się pod zarząd spółki Raths
i Siebert w 1757 roku, kiedy to ponownie zaczęto bić trojaki, a od 1758 do początku 1759 roku – orty. W marcu 1759 roku Rada Miejska zawarła umowę z Konradem Schwertnerem na kontynuację bicia szelągów, trojaków i ortów. Na skutek nadużyć finansowych i ucieczki Schwertnera, mennica gdańska przechodzi pod zarząd Rudolfa Ernesta Oeckermanna. W następnym 1760 roku mennica gdańska produkuje nadal szelągi i trojaki oraz wprowadza po raz pierwszy szóstaki z portretem króla. Kontynuuje także produkcję ortów i rozpoczyna z rokiem 1762 wybijanie 30-groszówek, zwanych także guldenami lub złotówkami. Niewielką liczbę dwuzłotówek wybito w 1760 roku. Wszystkie wymienione nominały różnią się znacznie między sobą w zależności od roku emisji danej monety. Poza odmianami wizerunku Augusta III na szóstakach, ortach bądź złotówkach, monety te mają charakterystyczne, indywidualne cechy rewersów, oraz znaki zarządcy mennicy z okresu emisji danej monety.

dr Dariusz Pączkowski

 Wykład organizuje Polskie Towarzystwo Numizmatyczne Oddział im. Karola Beyera w Warszawie.