Wykład mgr. Michała Zawadzkiego – 07.05.2018 r.

Zapraszamy 7 maja (poniedziałek) 2018 r. o godz. 17:00
do siedziby Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego (ul. Jezuicka 6/8, 00-281 Warszawa)
na wykład mgr. Michała Zawadzkiego

FRANCORUM ET POLONIAE REX –
O FRANCUSKICH MEDALACH I ŻETONACH HENRYKA WALEZEGO ORAZ MARII LESZCZYŃSKIEJ

1Żeton dworu Marii Leszczyńskiej z 1744 r.
Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, fot. A. Ring/L. Sandzewicz

Henryka Walezego i Marię Leszczyńską, dwoje francuskich władców pozornie niemających z sobą nic wspólnego, łączą związki
z Polską. Henryk, niefortunny król naszego kraju, rządził Francją w okresie wojen religijnych. Do końca swego życia nie przestał
tytułować się królem Polski. Skromna Maria Leszczyńska, regis Stanislai filia, niespodziewanie wyszła za mąż za króla Ludwika
XV, dochowując się trzech wnuków – królów Francji (Ludwik XVI, Ludwik XVIII i Karol X).
Charakter numizmatów Henryka jest zupełnie inny od medali i żetonów Marii. O ile w przypadku tego pierwszego dominują medale upamiętniające różne wydarzenia, to tematem znacznej części mniej licznych medali królowej Francji jest jej małżeństwo z Ludwikiem XV. Jeszcze innej natury są żetony dworu Marii Leszczyńskiej (maison de la reine) emitowane z okazji Nowego Roku. Były to jedne z wielu tego typu numizmatów wydawanych przez różne instytucje centralne królestwa Francji z przeznaczeniem na nagrody, czy też podarunki, dla osób w nich zatrudnionych. Głównym twórcą stempli medali Henryka Walezego był znany francuski rzeźbiarz Germain Pilon, natomiast medali oraz żetonów Marii Leszczyńskiej – medalier Jean Duvivier. Bito je przede wszystkim w Paryżu, zwyczajem francuskim w różnych kombinacjach stempli awersu i rewersu, zastępując zużywające się tłoki kopiami.

mgr Michał Zawadzki

WSTĘP WOLNY

Wykład organizuje Polskie Towarzystwo Numizmatyczne Oddział im. Karola Beyera w Warszawie.