35 AUKCJA PTN – 23 czerwca 2018

Zapraszamy do udziału w 35 Aukcji Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego

23 czerwca 2018 r., godz. 10:00
ul. Jezuicka 6/8, oo-281 Warszawa

Uczestniczyć w licytacji  można także drogą elektroniczną, logując się na stronie:

https://ptn.onebid.pl/auction/35/

a35ptn-1

Po. 387. Fryderyk August II (1836-1854), Kopalnia srebra we Freibergu.

Cena wywoławcza: 4 000 zł, szacunkowa 15 000 zł

Katalog w wersji pdf (53 MB):

https://ptn.pl/wp-content/uploads/2016/04/KATALOG_AUKCYJNY_PTN_35_WWW.pdf