VI FORUM NUMIZMATYCZNE – AUGUSTÓW 26 – 29 września 2018

Ośrodek Badań Europy Środkowo-Wschodniej wraz z Uniwersytetem w Białymstoku
organizuje 26-29.09.2018 r. w Augustowie

VI Forum Numizmatyczne:
100 rocznicа zakończenia Wielkiej wojny. Odzyskanie niepodległości przez kraje Europy środkowo-wschodniej

Forum służyć będzie wymianie naukowej i kulturalnej środowisk polskich z udziałem przedstawicieli Europy środkowo-wschodniej. Jego celem będzie trwała i nieprzerwalna współpraca naukowa ze środowiskiem badaczy zajmujących się historią ziem Rzeczypospolitej Obojga (Trojga) Narodów w aspekcie wspólnego dziedzictwa dziejów Polski i krajów ościennych, ze szczególnym uwzględnieniem muzealników, archeologów, archiwistów i historyków. Zależy nam na uświadomieniu szerszym kręgom społeczeństwa wspólnego dziedzictwa poprzez aspekt dziejów i historii pieniądza.

Prof. nzw dr hab. Krzysztof Filipow

PROGRAM I ZAPROSZENIE