XVII edycja TWNA 5-6 października 2018 r.

Zapraszamy na XVII edycję
Toruńskich Warsztatów Numizmatyki Antycznej

Organizatorzy:
Muzeum Narodowe w Krakowie, Fundacja „Traditio Europae”
Patronat:
Institut für Numismatik und Geldgeschichte, Universität Wien;
Polskie Towarzystwo Numizmatyczne
Termin:
5-6 października 2018 roku
Miejsce:
Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego, ul. Piłsudskiego 12, Kraków

Program:
5 października: wykłady i zwiedzanie od godz. o 10.00 do 18.00, między modułami przerwa na obiad – od 13.30 do 14.30:
– „Moneta rzymska: wokół osoby cesarza, jego przodków i potomków” – 1 godz. wykładu + 30 min. dyskusji (A. Kluczek)
– „Problem bezpieczeństwa cesarza i państwa w świetle monet rzymskich” – 1,5 godz. wykładu + 30 min. dyskusji (K. Balbuza)
– „Monety antyczne w zbiorach żołnierzy gen. Andersa” – 1,5 godz. wykładu + 30 min. dyskusji (M. Mielczarek)
– „Mennictwo antycznej Pamfilii na przykładzie Side” – 1,5 godz. wykładu + 30 min. dyskusji (P. Groński)
– wizyta w LANBOZ z możliwością przebadania wybranych monet – 1 godz.

6 października: od godz. 9.00 do 18.00, między modułami obiad – od 14.00 do 15.00:
– od godz. 9.00 do 10.00 możliwość indywidualnego zwiedzenia ekspozycji monet w MNK w Pałacu Czapskich
– „Wpływy karyjskie w mennictwie Licji” – 1,5 godz. wykładu + ok. 30 min. dyskusji (J. Bodzek)
– „Muzyka i instrumenty muzyczne w mennictwie antycznym” – 1,5 godz. wykładu + ok. 30 min. dyskusji (Z. Mojżysz)
– „Antyczne monety dwujęzyczne” – 1,5 godz. wykładu + 30 min. dyskusji (B. Awianowicz)
– zwiedzanie wystawy czasowej (oprowadza D. Malarczyk)