Wystawa w Łodzi – 16.10.2018 r.

Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi

serdecznie zaprasza na
wystawę

Od wielości do jedności. Niepodległej Polski droga do złotego

16 października 2018 r., godz. 12.00
Gmach Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi
Plac Wolności 14, 91 – 415 Łódź

W dziejach każdego państwa pieniądz odgrywa rolę wyjątkową, staje się symbolem jego suwerenności. Dlatego w roku jubileuszu odzyskania niepodległości przez Polskę nie mogło zabraknąć prezentacji pieniądza narodowego. Ekspozycja zatytułowana: „Od wielości do jedności. Niepodległej Polski droga do złotego” ukazuje przemiany walutowe na ziemiach polskich od schyłkowego okresu zaborów, poprzez trudne lata I wojny światowej, aż po czas ustanowienia własnego, silnego pieniądza – złotego. Część ekspozycji poświęcono osobom, które miały wpływ na jego powstanie oraz najważniejszym mechanizmom ekonomicznym, jakim podlegał pieniądz w okresie od końca XIX wieku po rok 1924. Całości dopełniają akcenty łódzkie, szczególnie te, dokumentujące ciężkie położenie miasta i jego mieszkańców w latach 1914-1918.

Wystawa objęta patronatem honorowym Marszałka Województwa Łódzkiego.

Projekt sfinansowano z budżetu Województwa Łódzkiego.