MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA – UTRACONE KOLEKCJE NUMIZMATYCZNE 6-7.12.2018

Polskie Towarzystwo Numizmatyczne zaprasza na konferencję
UTRACONE KOLEKCJE NUMIZMATYCZNE
która odbędzie się 6-7 grudnia 2018 r.
na Zamku Królewskim w Warszawie, Plac Zamkowy 4.

Głównym celem konferencji jest zapoznanie się ze stanem badań na temat zaginionych kolekcji numizmatycznych, nie zawężając tematu ramami czasowymi ani przyczynami strat, mając jednak na uwadze głównie straty numizmatyki polskiej, przewidując jednocześnie, że większość tematów będzie dotyczyła strat poniesionych podczas II wojny światowej.

Zważywszy jednak na to, że dla nas numizmatyków każda utrata zbiorów, także tych nie związanych z Polską jest bolesna i niejednokrotnie powoduje nieodwracalne straty dla nauki, przewidujemy dopuszczenie do dyskusji także naszych kolegów numizmatyków z zagranicy, aby mogli zaprezentować problemy ze swoimi utraconymi kolekcjami oraz podzielili się swoimi spostrzeżeniami nad sposobami ich poszukiwań, dążących do ich odzyskania.

PROGRAM: