Wykład dr. inż. Hieronima Czerwieńca – 4 lutego 2019 r.

Zapraszamy 4 lutego (poniedziałek) 2019 r. o godz. 17:00
do siedziby Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego (ul. Jezuicka 6/8, 00-281 Warszawa)
na wykład dr. inż. Hieronima Czerwieńca

MEDALE POŚWIĘCONE WYSTAWOM ROLNICZYM I PRZEMYSŁOWYM W KRÓLESTWIE POLSKIM I GALICJI

Wystawy są od blisko dwóch wieków jednym z ważnych czynników postępu w rolnictwie i przemyśle. Zapoczątkowały też powszechne wykorzystanie sztuki medalierskiej do ich upamiętniania i do nagradzania wystawców. Według znanych źródeł, pierwsze wystawy odbyły się w 1756 r. w Londynie, następne w Paryżu w latach 1763 i 1798 i w Pradze w 1791 r.
W Polsce pierwsza wystawa pod nazwą „Wystawa Przemysłu Krajowego i Utworów Sztuk Pięknych” odbyła się w 1819 r. Kolejne wystawy odbywały się również w Warszawie w latach 1821, 1828 i 1829. Na ich potrzeby mennica warszawska wybiła medal – „Wzrostowi rękodzieł” autorstwa Gotfryda Mainerta.
Powstanie Listopadowe przerwało cykl wystaw. Następna odbyła się dopiero w 1838 r.
Utworzenie w 1841 r. w Warszawie Towarzystwa Wyścigów Konnych i Wystawy Zwierząt Gospodarskich umożliwiło wznowienie wystaw zwierząt gospodarskich w Warszawie w latach 1842,1859,1860, Łowiczu w 1858, Lublinie w 1860.
Powstanie Styczniowe i represje zastosowane przez władze carskie po jego upadku, uniemożliwiły ich organizowanie aż do wystawy w Warszawie w 1867 r. Do 1911 r. odbyło się ich tu, co najmniej 20. Duże wystawy odbyły się także, w Kielcach w 1898 r., Lublinie w 1901 r. i Częstochowie w 1909 r. Mniejsze, o lokalnym znaczeniu, miały miejsce w Szawłach w 1879 r, Radomiu w latach 1879, 1885, 1899, Retowie w końcu XIX w. i Lipnie w 1908 r.
Poza nielicznymi wyjątkami autorami medali byli artyści pracowni warszawskich: Bruno Pusch, Kazimierz Bartosiewicz. Franciszek Witkowski, Stanisław Witkowski, Józef Wasilewski, Franciszek Kropiwnicki, Stanisław Lipczyński, Kazimierz Lipczyński, Jan Meissner, Józef Chyliński, Jan Knedler.
Większa swoboda polityczna i gospodarcza na terenie Galicji, w zaborze monarchii Austro-Węgierskiej, owocowała liczniejszymi wystawami. W okresie od 1850 r. odbyło się, ponad 30 wystaw o charakterze krajowym i lokalnym. Głównym ośrodkiem wystawowym był Lwów i Kraków. Największe wystawy miały miejsce we Lwowie w latach 1877,1892, 1894,1902,1911 oraz Krakowie – 1870, 1872, 1887.
Wystawy o charakterze regionalnym odbywały się także w wielu mniejszych miastach Galicji: Dębicy, Łańcucie, Nowym Sączu, Wadowicach, Brzeżanach, Buczaczu, Horodence, Jarosławiu, Przemyślu, Samborze, Stanisławowie, Stryju, Tarnopolu i Żółkwi.
Medale przyznawane na tych wystawach prezentowały wysoki poziom artystyczny. Ich projektantami i wykonawcami byli wybitni artyści krakowscy (Jan Nepomucen Langer, Mieczysław Kurnatowski, Ludwik Puget), lwowscy (Izaak Schapiry z synami, Andrzej Schindler, Antoni Popiel, Cyprian Godebski, Eugeniusz Marian Unger, T. Nowakowski) i wiedeńscy (Wilhelm Pittner, Carl Radnitzky, Andreas Neudeck, Josef Tautenhayn, Heinrich Jauner, Friedrich Leisek, Josef Christian Christlbauer).

dr. inż. Hieronim Czerwieniec

WSTĘP WOLNY
Wykład organizuje Polskie Towarzystwo Numizmatyczne Oddział im. Karola Beyera w Warszawie.