Wykład Juliusza Bieniasia – 04.03.2019 r.

Zapraszamy 4 marca (poniedziałek) 2019 r. o godz. 17:00
do siedziby Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego (ul. Jezuicka 6/8, 00-281 Warszawa)
na wykład mgr. Juliusza Bieniasia

PRZEDRUKI NA BANKNOTACH BANKU AUSTRO-WĘGIERSKIEGO –
CZY ISTNIAŁY W WYDANIU POLSKIM?

Po zakończeniu działań bojowych w czasie I Wojny Światowej przyszedł czas na uporządkowanie systemów pieniężnych uczestników konfliktu. Monarchia Austro-Węgierska, jedna z walczących stron,  rozpadła się na wiele niezależnych państw narodowych. Do grupy państw, których terytorium należało wcześniej do Austro-Węgier możemy zaliczyć również Polskę. Po 11 listopada 1918 roku Polska, jeszcze bez precyzyjnie określonych granic, musiała stworzyć swój system pieniężny i uporać się z uporządkowaniem zagadnień związanych z walutami państw zaborczych, które posiadali obywatele nowo utworzonego państwa. Na terenie Galicji obiegały korony austro-węgierskie, w Królestwie marki okupacyjne i ruble carskie, w Wielkopolsce ost-ruble, ost-marki i marki Rzeszy. W rejonie Lwowa pojawiły się ukraińskie hrywny. Młode państwo musiało uporządkować ten monetarny, a raczej papierowy, chaos i ustalić stosunek wartości nowej swojej jednostki pieniężnej i pieniądza zaborców lub okupantów. Głównym i zasadniczym zagadnieniem omawianym w trakcie wykładu będzie przedstawienie problemu wymiany koron austro-węgierskich na terenie Polski. Autor omówi podstawy prawne wymiany (akty z 07.12.1918 r., 29.01.1919 r., 11.03.1919 r. i 24.03.1920 r.) oraz przepisy towarzyszące tej wymianie, odnosząc rozwiązania polskie do mechanizmów i metod stosowanych w innych państwach, powstałych po rozpadzie Monarchii Austro-Węgierskiej. Ważnym elementem wykładu będzie próba rozstrzygnięcia problemu – czy polskie władze zdecydowały się na dostosowanie waluty koronowej do powszechnego obiegu poprzez wykonanie nadruków na banknotach austro-węgierskich, czy też cała operacja pozostała tylko w sferze prób?

mgr Juliusz Bieniaś

WSTĘP WOLNY
Wykład organizuje Polskie Towarzystwo Numizmatyczne Oddział im. Karola Beyera w Warszawie.