XVIII TWNA – 05/06.04.2019 r.

Zapraszamy na XVIII Toruńskie Warsztaty Numizmatyki Antycznej,
które odbędą się w Toruniu w dniach 5 – 6 
kwietnia 2019 r.


Organizatorzy:     Fundacja „Traditio Europae”, Polskie Towarzystwo Numizmatyczne,

Wydział Filologiczny i Wydział Nauk Historycznych UMK

Patronat:               Institut für Numismatik und Geldgeschichte, Universität Wien; Polskie Towarzystwo Numizmatyczne

Termin:                 5-6 kwietnia 2019 roku

Miejsce:                sala 307 Collegium Maius UMK, ul. Fosa Staromiejska 3

Dla kogo?

Toruńskie Warsztaty Numizmatyki Antycznej są cyklem wykładów i zajęć praktycznych z zakresu mennictwa starożytnej Grecji i Rzymu oraz obszarów kulturowo pokrewnych lub zależnych (perskich, partyjskich, celtyckich i naśladownictw z obszaru północnego Barbaricum). Skierowane są do studentów oraz doktorantów archeologii i historii, kolekcjonerów monet antycznych starożytnej Grecji i Rzymu, jak też do wszelkich miłośników kultury antycznej.

Program:

5 kwietnia: wykłady w Coll. Maius od godz. o 11.00 do 18.00 (od godz. 13.45 do 14.45 przerwa obiadowa):

– „Mennictwo wczesnobizantyńskie (498-610) i jego prowincjonalne inspiracje” – 1,5 godz. wykładu + 30 min. dyskusji (Prof. B. Awianowicz, Toruń)

– „Mennictwo antycznego Rodos” – 1,5 godz. Wykładu + 30 min. dyskusji (Prof. M. Mielczarek, Łódź)

– „Pietro Barbo (papież Paweł II, 1464–1471) – kolekcjoner numizmatyki antycznej” – 1 godz. wykładu + 15 min. dyskusji (Mgr A. Sładkowska, Kraków)

6 kwietnia: od godz. 11.00 do 17.00 – wykłady w Coll. Maius (od 14.00 do 15.00 przerwa obiadowa) / 6th April (an International Day): 11:00 – 5:00 pm in Coll. Maius (2 – 3 pm – a lunch break):

– „150 Years of the Coin Cabinet (Münzkabinett) Berlin as a Museum: Past, Present and Future” – 1.5 hrs. lecture + 30 mins. discussion (Prof. B. Weisser, Berlin)

– „A collector basic law regulations, both Polish and international, regulating the protection of antiques” – 1.5 hrs. workshop (judge P. Groński, Warsaw)

–  „Mennictwo Filistii, Judei i Samarii w okresie perskim”  – 1,5 godz. wykładu + 30 min. dyskusji (Prof. J. Bodzek, Kraków).

Warunki uczestnictwa:

Prosimy o potwierdzenie chęci uczestnictwa w warsztatach do końca marca 2019 r. Prosimy też o informację, czy będą Państwo uczestniczyć w całości, czy też w części przewidzianych zajęć. Jeśli przyjeżdżają Państwo jedynie na część warsztatów, prosimy o informację o konkretnych terminach.

Koszt uczestnictwa w warsztatach: 120 zł za całość, lub 60 zł za udział w jednym dniu TWNA XVI. Studenci i doktoranci wnoszą połowę opłaty, tj. 60 zł za całość i 30 zł za jeden dzień.

Prosimy o wpłaty najpóźniej do końca marca 2019 r. na konto Fundacji „Traditio Europae” w Volkswagen Bank Direct: 16 2130 0004 2001 0426 1574 0001 z dopiskiem: „darowizna na cele statutowe – numizmatyka antyczna”.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Bartoszem Awianowiczem: bartosz.awianowicz@uni.torun.pl