Wykład Wojciecha Smakulskiego – 07.10.2019 r.

Zapraszamy 7 października (poniedziałek) 2019 r. o godz. 17:00
do siedziby Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego (ul. Jezuicka 6/8, 00-281 Warszawa)
na wykład Wojciecha Smakulskiego

CZY WŁADYSŁAW III WARNEŃCZYK WYBIJAŁ PÓŁGROSZE KORONNE


Referat poświęcony jest mało zbadanemu zagadnieniu, dotyczacemu wybijania półgroszy koronnych w czasie panowania Władysława III Warneńczyka. Każdemu kolekcjonerowi monet polskich, władca ten kojarzy się tylko z jednym nominałem, którym jest denar. Mimo, że Warneńczyk panował ponad dziesięć lat, to jego dokonania numizmatyczne, wyglądają mało imponująco. Byłby to jedyny król z dynastii Jagiellonów, za którego panowania nie wybijano monet półgroszowych. Taki pogląd utrwalił się za sprawą prac numizma­tycznych dotyczących mennictwa wczesnojagiellońskiego. Mimo wielu prób podejmowanych przez badaczy, ten okres numizmatyki pozostawia wiele nierozstrzygniętych kwestii.
Autor nie zgadza się z tezą prezentowaną przez większość numizmatyków, że Warneńczyk w Polsce wybijał tylko denary. Poprzez analizę przekazów historycznych, zabytków numizmatycznych i prac dotyczących mennictwa pierwszych Jagiellonów, udało się ustalić, że Władysław III, przynajmniej dwukrotnie podejmował próby wybijania półgroszy o nowym rysunku. Z dokumentu dotyczącego sprawozdania z działalności mennicy w roku 1435, wiemy, że wybijanie monet przez Warneńczyka było konty­nuacją mennictwa, jego ojca Władysława Jagiełły. Pozwoliło, to wysunąć hi­potezę, że półgroszy War­neńczyka, należy szukać wśród monet przypisywa­nych mennictwu Jagiełły. Autor zaproponował nową chronologię półgroszy, co pozwoliło część ich emisji przypisać Władysławowi III Warneńczykowi.

Wojciech Smakulski

WSTĘP WOLNY
Wykład organizuje Polskie Towarzystwo Numizmatyczne Oddział im. Karola Beyera w Warszawie.