Wykład dr. Dariusza Pączkowskiego – 04.11.2019 r.

Zapraszamy 4 listopada (poniedziałek) 2019 r. o godz. 17:00
do siedziby Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego (ul. Jezuicka 6/8, 00-281 Warszawa)
na wykład dr. Dariusza Pączkowskiego

OKREŚLANIE STOPNI RZADKOŚCI MONET –
REFLEKSJE KOLEKCJONERA


Wartość każdej monety historycznej najczęściej wyznaczana jest w oparciu o dwa kryteria: stopień rzadkości i stan zachowania. W Polsce powszechnie przyjętym systemem określania rzadkości jest dziesięciostopniowa skala oparta na ocenie szacunkowej (statystycznej) liczby wybitych monet oraz liczby i częstości występowania monet danej odmiany w skarbach, zbiorach państwowych i prywatnych. Zwrócenie uwagi na możliwość wycofania części nakładu z obiegu i przetopienie, naturalne zniszczenie monet, czyli zastosowanie metod statystycznych, zawęziło pole popełnienia pomyłek w określeniu przybliżonego stopnia rzadkości monet. Nadal jednak istnieje szereg czynników, które mogą wpływać na prawidłowość procesu oceny rzadkości. Jednym z takich czynników mających decydujące znaczenie jest liczba wybitych monet daną parą stempli.
Alternatywnie stosuje się czasami inny sposób oceny stopnia rzadkości monet, wykorzystując pięciostopniową skalę rzadkości: pospolite, rzadkie, średnio rzadkie, bardzo rzadkie i unikaty. Podstawą tej skali jest łatwość zdobycia danej odmiany monety, występowanie w zbiorach i skarbach czyli dane o zasobach jakie są dostępne.
Ten drugi sposób jest bardziej naturalny i dostosowany do bieżącego stanu zasobów numizmatycznych. Pozwala on na zmniejszenie liczby potencjalnych pomyłek w wyznaczaniu stopni rzadkości.
Kryterium rzadkości, które powoli dociera do świadomości zbieraczy monet, jest związane z różnicami wizerunków awersu i rewersu monet.
Czynnikiem, który zdobywa coraz większe znaczenie w wyznaczeniu wartości monet jest także określenie stanu zachowania monety. Obecnie istniejący system MS wyznacza tylko stan zachowania powierzchni monety, a nie całej monety w tym, uszkodzeń obrzeża i wykruszeń powierzchni. Uwzględnienie tych ostatnich czynników, w połączeniu ze skalą stopni rzadkości umożliwiłoby na jednolite i rzetelne oszacowanie wartości każdej monety.

PLAKAT (PDF – 1,5 MB)


dr Dariusz Pączkowski

WSTĘP WOLNY
Wykład organizuje Polskie Towarzystwo Numizmatyczne Oddział im. Karola Beyera w Warszawie.