Wykład Juliusza Bieniasia – 04.10.2021 r.

Zapraszamy 4 października (poniedziałek) 2021 r. o godz. 17:00
do siedziby Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego (ul. Jezuicka 6/8, 00-281 Warszawa)
na wykład mgr. Juliusza Bieniasia
pt. “Nieformalne napisy na banknotach

Przedmiotem referatu będą nieformalne napisy na banknotach na tle wydarzeń historycznych w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem pieniądza papierowego obiegającego na terenach Polski. Najstarszy prezentowany egzemplarz to czwórka banknotów z okresu Rewolucji Francuskiej, na których dokonano zapisu umowy finansowej w epoce napoleońskiej. kolejnym przykładem jest banknot wykorzystany jako pamiątka z okresu wojny francusko-pruskiej. Wydarzenia łączące się z pierwsza Wojną Światową i odzyskaniem przez Polskę niepodległości, jak również z wojną domowa w Rosji znalazły wyraz w napisach z tego okresu. Zaprezentowany zostanie również banknot pamiątka z okresu wojny polsko-bolszewickiej. okres powojennej inflacji i hiperinflacji przyniósł kolejne nietypowe zestawienia banknotów. Drukowane przez Niemcy banknoty jednostronne stały się materiałem piśmiennym dla listów (patrz załączona ilustracja), rachunków i nadruków propagandowych krytykujących nieporadność rządu Republiki Weimarskiej. Kolejną grupą zabytków stanowią banknoty z okresu II Wojny Światowej z napisami i nadrukami propagandowymi Polskiego Państwa Podziemnego. Przeszmuglowane po Powstaniu Warszawskim do obozów jenieckich stały się materiałem do napisów pamiątkowych związanych z pobytem w obozie. ostatnią grupę stanowią zabytki związane z zakończeniem II  Wojny Światowej. W tym okresie powstawały napisy wykonywane ręką żołnierzy, uczestników walk na wszystkich frontach. Po wyzwoleniu, szczególnie w latach40. i 50, istniała moda tworzenie pamiątek z pobytów wakacyjnych na niskich nominałach złotowych. Kolejna faza powstawania nieformalnych napisów na banknotach polskich przypada na okres inflacji w latach 80. Ostatnią grupę stanowią w tym czasie nadruki wykonywane przez struktury podziemne Solidarności. Podsumowując, wydarzenia historyczne i zjawiska inflacyjne sprzyjały powstawaniu takich napisów.                                                                                                                                                                                                                                                                        mgr Julusz Bieniaś

WSTĘP WOLNY
Wykład organizuje Polskie Towarzystwo Numizmatyczne Oddział im. Karola Beyera w Warszawie