Warszawski Pamiętnik Numizmatyczny 9 (2021)

Już jest w druku najnowszy 9. tom Warszawskiego Pamiętnika Numizmatycznego
i powinien ukazać się w sprzedaży na początku kwietnia.


Spis treści.

Od redakcji ………………………………………………………………………3

Bartosz B. Awianowicz (Katedra Filologii Klasycznej UMK, Toruń)
Monety bilingwiczne okresu cesarstwa rzymskiego.
             Przegląd i typologia
             Bilingual Coins of the Roman Empire.
             An Overview and a Typology ………………………………………… 9

Dawid Maciejczuk (Uniwersytet Wrocławski, Instytut Archeologii)
Kwartniki śląskie na rynku antykwarycznym
             Silesian kwartniki on the antiquarian market ……………………….. 31

Wojciech Smakulski (Oddział PTN w Warszawie)
Czy za Władysława II Jagiełły wybijano w Poznaniu denary?
              (Nowe spojrzenie na mennictwo poznańskie w XIV i XV wieku)
              Were deniers struck in Poznań under Władysław II Jagiełło?
              (A new look at the Poznań coinage in the 14th and 15th centuries) ……..71

Borys Paszkiewicz (Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego)
Półgrosze z tatrzańskiego srebra
              Half-groschen made of Tatra silver …………………………………95

Dariusz Pączkowski (Oddział PTN Warszawa)
              Typologia szóstaków krakowskich
              Zygmunta III Wazy z lat 1623-1627
              Typology of Zygmunt III Vasa’s
               Kraków 6-Groschen Coins from 1623-1627 ……………………………107

Eliza Walczak (Centrum Pieniądza NBP / Oddział Warszawski PTN)
Rzemiosło artystyczne numizmatami zdobione
               w zbiorach Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka
               Artistic handicrafts ornamented with coins and medals
               in the collection of the Sławomir S. Skrzypek
               National Bank of Poland Money Centre ……………………………..177

Ryszard Kozłowski (Oddział Warszawski PTN)
  Max Kirmis, pochodzący ze Wschowy
               numizmatyk z przełomu XIX i XX wieku
               Max Kirmis, a Wschowa’s numismatist
               from the turn of the 19th and 20th centuries …………………….. 195

Juliusz Bieniaś (Oddział PTN w Warszawie)
  Nieformalne napisy i nadruki
               na banknotach XIX i XX wieku
               Informal inscriptions and overprints
               on 19th and 20th century banknotes ……………………………… 213

Juliusz Bieniaś (Oddział PTN w Warszawie)
               Fałszerstwa londyńskie 10 złotych z 1940 roku serii L i N.
               Uzupełnienie do artykułu „Fałszerstwa pieniądza
               na terenach Generalnego Gubernatorstwa
               w latach 1939-1945” WPN nr 8 (2020)
               London 10 zlotys forgery L and N series from 1940.
               Supplement to the article “Forgeries of money
               in General Government in 1939-1945” WPN No. 8 (2020) ……………… 243

Kalendarium 2020 …………………………………………………………………… 251

Przykładowa strona z artykułu Dariusza Pączkowskiego