Wykład Elizy Walczak – 4 kwietnia 2022 r.

Zapraszamy 4 kwietnia (poniedziałek) 2022 roku, godz.17:00
do siedziby Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego (ul. Jezuicka 6/8, 00-281 Warszawa)
na wykład dr. Elizy Walczak
pt. “Oddać Bogu co boskie, a cesarzowi co cesarskie,
czyli pieniądz w antycznej Judei na przełomie er.“

W roku 63 p.n.e. Pompejusz Wielki zdobył Jerozolimę, a państwo żydowskie stało się częścią imperium rzymskiego. Na terytorium Palestyny zostało powołane do życia marionetkowe królestwo Judei, posiadające status państwa sprzymierzonego, ale znajdujące się pod całkowitą kontrolą Rzymu. Na tronie królewskim z woli Rzymu zasiadali władcy z dynastii herodiańskiej, mniej lub bardziej zależni od namiestników rzymskich. W strefie finansowej mieszało się na tym terenie kilka systemów monetarnych, zresztą jak w większości wschodnich prowincji Cesarstwa Rzymskiego.
W obiegu był zatem i pieniądz rzymski i pozostały po czasach seleukidzkich pieniądz grecki, a także lokalne miedziaki, wybijane i przez władców judejskich, i przez urzędników rzymskich. O ich funkcjonowaniu w życiu codziennym i niecodziennym pozostały wzmianki także w Biblii.

dr Eliza Walczak

WSTĘP WOLNY
Wykład organizuje Polskie Towarzystwo Numizmatyczne Oddział im. Karola Beyera w Warszawie