Promocja książki Jana Gustawa Rokity – 6 maja 2022 r., godz. 17:00

Zapraszamy 6 maja (piątek) 2022 roku o godzinie 17:00
do siedziby Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego (ul. Jezuicka 6/8, 00-281 Warszawa)

na wykład Jana Gustawa Rokity połączony z promocją książki (pracy doktorskiej)

Medalierstwo w służbie dworu królewskiego Sobieskich.
Funkcje propagandowe medali z lat 1673-1697


Praca składa się z dwóch tomów: Tom pierwszy 1035 stron, Tom drugi 330 stron
ISBN: 9788361924302

Rozprawa dra Jana Gustawa Rokity pt. Medalierstwo w służbie dworu królewskiego Sobieskich. Funkcje propagandowe medali z lat 1673-1697 stanowi ciekawe doniesienie naukowe z zakresu przede wszystkim historii sztuki dawnej Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Autor zebrał bardzo szeroki materiał ikonograficzny i starannie go przeanalizował. Dodatkowe zestawienia zawarte w rozprawie wspomagają właściwy odbiór prezentowanych treści. Należy też podkreślić dbałość naukową w przedstawieniu często bardzo szczegółowych treści i dokumentowanie ich odpowiednio przygotowanymi odnośnikami. Przedstawienie to wzbogacone zostało powiązaniem faktów z dziejów sztuki z faktami z dziejów politycznych i militarnych. Reasumując należy więc stwierdzić, że trud heurystyczny i potencjał intelektu włożony w zakresie hermeneutyki wpływa na pozytywną ocenę pracy.

                                                                                                                          Fragment recenzji prof. dr hab. Bogdana Roka (Uniwersytet Wrocławski)