Spotkanie z okazji 200. rocznicy urodzin Ignacego Łukasiewicza

Z okazji 200. rocznicy urodzin twórcy przemysłu naftowego, filantropa, społecznika i wielkiego patrioty  24 kwietnia 2022 r.
w Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce odbyło się uroczyste spotkanie numizmatyków zrzeszonych w jasielskim oddziale Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego.

Podczas spotkania Jerzy Guniewski, dyrektor rzeszowskiego oddziału NBP , zaprezentował srebrną monetę kolekcjonerską „200. rocznica urodzin Ignacego Łukasiewicza” oraz zaprosił zebranych do obejrzenia filmu przygotowanego przez bank centralny pt. „Łukasiewicz – pionier społecznego zaangażowania biznesu”. Następnie p. Barbara Olejarz, Dyrektor Muzeum wygłosiła bardzo ciekawy wykład pt. „Ignacy Łukasiewicz – twórca przemysłu naftowego”. Prelekcje ukazały naszego jubilata w różnych aspektach jego działalności tak patriotycznej, społecznej, biznesowej jak i wpływ jego dokonań na gospodarkę lokalną, regionalną i globalną. Na spotkaniu obecni byli zaproszeni koledzy z oddziału krośnieńskiego PTN.

Grób Ignacego Łukasiewicza w Zręcinie

Muzeum znajduje się na terenie najstarszej na świecie nadal działającej kopalni ropy naftowej. Założycielami kopalni w Bóbrce byli: Ignacy Łukasiewicz – skromny farmaceuta; Tytus Trzecieski – ziemianin i inicjator założenia kopalni oraz Karol Klobassa-Zrencki – właściciel wsi Bóbrka. Dzięki zgodnej współpracy, zaangażowaniu oraz dużej operatywności twórców powstało pierwsze na świecie wielowymiarowe przedsiębiorstwo naftowe.

od lewej: Andrzej Sworowski i Piotr Nowiński

Pośrodku kopalni i terenu obecnego muzeum stoi kamienny obelisk ustawiony przez Ignacego Łukasiewicza w 1872 r. na pamiątkę założenia kopalni. Do najcenniejszych muzealnych obiektów należą te pochodzące z czasów Łukasiewicza: obelisk jego fundacji, kopanka „Franek” z 1860 r., kopanka „Janina” (do dziś eksploatowana), warsztat mechaniczny z 1864 r. i budynek kopalnianej administracji, tzw. Dom Łukasiewicza.

Muzeum w 2018 r. otrzymało status Pomnika Historii, czyli dołączyło do listy najcenniejszych polskich zabytków i ubiega się o obecnie o wpisanie na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.