Szyfry z przeszłości – IMAGMA

Zachęcamy do obejrzenia filmu pt. Szyfry z przeszłości – IMAGMA
– prezentującego wyniki badań dot. naśladownictw barbarzyńskich
oraz zmieniających datowanie pieniądza germańskiego.