BIULETYN NUMIZMATYCZNY Nr 3 (399) 2020

BIULETYN NUMIZMATYCZNY Nr 3 (399) 2020

SPIS TREŚCI

Bartosz Bonder, Wang Mang – wielka reforma monetarna w Chinach … 161
Paweł Kochański, Denary Decymusa Juniusza Brutusa Albinusa … 183
Marcin Markowski, Marka Polska – pierwsza waluta Polski odrodzonej … 190
Jacek Tylicki, Nie odnotowany wariant bonu miejskiego Górzna o nominale 10 fenigów … 208
Jerzy Ziółkowski, Bony II Rzeszy z 1914 roku – inne spojrzenie … 211
Juliusz W. Zacher, Gdzie mieściły się zbiory numizmatyczne Stanisława Augusta?
Zarys historii wnętrz nieistniejącego Cabinet des Médailles ostatniego króla Polski … 227
Recenzje i nowości wydawnicze … 232
Z życia Towarzystwa … 235

CONTENTS

Bartosz Bonder, Wang Mang – the great monetary reform in China …161
Paweł Kochański, Decimus Iunius Brutus Albinus denarii … 183
Marcin Markowski, Polish mark – the first currency of the reborn Poland … 190
Jacek Tylicki, An unknown variety of 10 pfennig town notgeld of Górzno … 208
Jerzy Ziółkowski, Vouchers of the Second Reich from 1914 – a different perspective … 211
Juliusz W. Zacher, Where were the numismatic collections of Stanislaus II Augustus located?
The brief history of the non-existing interior of the Cabinet des Médailles of the last king of Poland … 
227
Revievs  … 232
Society newsletter … 235

Paweł Kochański
Denary Decymusa Juniusza Brutusa Albinusa

ARTYKUŁ (PDF- 820 KB)