Wykład Hieronima Czerwieńca – 5 września 2022 r.

Zapraszamy 5 września (poniedziałek) 2022 roku, godz.17:00
do siedziby Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego (ul. Jezuicka 6/8, 00-281 Warszawa)
na wykład Hieronima Czerwieńca
pt. Stanisław Staszic na medalach


Stanisław Staszic (1755-1826). Wielki patriota i reformator. Uważny obserwator życia społecznego, gospodarczego i przyrody. Wiedzę zdobywał w kraju i na uczelniach zagranicznych. Swoim wykształceniem zwrócił na siebie uwagę wpływowych osobistości życia politycznego kraju. Żył w trudnych czasach historii Polski. Był świadkiem zaborów, wojen napoleońskich, powstania kościuszkowskiego. Wybrał drogę zmierzającą do gospodarczego rozwoju kraju. Największe osiągnięcia i status materialny uzyskał dzięki wieloletniej zażyłości z wybitnym reformatorem i politycznym autorytetem wielkim kanclerzem koronnym Andrzejem Zamojskim. Dzięki niemu uzyskał intratne stanowisko, jako wykładowca w Akademii Zamojskiej i nauczyciela jego synów. Swoimi dziełami: „Uwagi nad życiem Jana Zamojskiego” i „O poprawie Rzeczypospolitej” publikowanych w czasie obrad sejmu czteroletniego wywarł znaczny wpływ na kształt uchwalonej konstytucji.  Obok działalności politycznej zasłużył się, jako badacz przyrody i geologii kraju. Wywarł wpływ na rozwój przemysłu metalowego i górnictwa. Uczestniczył w utworzeniu Szkoły Akademiczno-Górniczej w Kielcach, Instytutu Politechnicznego w Warszawie oraz Instytutu Agronomicznego na Marymoncie,. W 1816 r. powołał Hrubieszowskie Towarzystwo Rolnicze, którego system wyprzedzał współczesne mu formy organizacji życia społecznego wsi i sposoby organizacji produkcji. 0becnie za swego patrona uznają go organizacje spółdzielcze, rolnicze, przemysłu wydobywczego i metalurgicznego. Jego pamięci poświęcono liczne medale. Tylko św. Jan Paweł II, Tadeusz Kościuszko i Józef Piłsudski mogą wykazać się porównywalnym zainteresowaniem wybitnych artystów medalierów.. Prezentacja obejmuje serię 23 medali. Większość z nich to dzieła wybitnych polskich artystów, Wśród nich Edward Gorol, Zbigniew Kaja, Zbigniew Łukowiak, Ewa Olszewska-Borys, Ryszard Skupin, Tadeusz Tchórzewski, Józef Stasiński, Anna Beata Wątróbska. Wszystkie medale pochodzą z prywatnej kolekcji autora. Obok medali Stanisława Staszica prezentowane są medale wielkiego kanclerza Andrzeja Zamojskiego, i Abrahama Sterna zapomnianego wynalazcy i przyjaciela Staszica.

                                                                                                                                                                                    Dr inż. Hieronim Czerwieniec

WSTĘP WOLNY
Wykład organizuje Polskie Towarzystwo Numizmatyczne Oddział im. Karola Beyera w Warszawie