Wykład dr. Krzysztofa Jarzęckiego – 7 XI 2022

Zapraszamy 7 listopada (poniedziałek) 2022 roku, godz.17:00
do siedziby Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego (ul. Jezuicka 6/8, 00-281 Warszawa)
na wykład dr. Krzysztofa Jarzęckiego pt. Skarb bydgoski

2 stycznia 2018 roku w bydgoskiej katedrze pod wezwaniem świętych Marcina i Mikołaja dokonano niezwykłego odkrycia. W trak­cie badań archeologicznych natrafiono na skarb 486 złotych monet oraz biżuterii i innych przedmiotów, ukryty pod posadzką w prezbite­rium. Znalezisko trafiło do zbiorów Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy.

Najstarszymi monetami w skarbie są dukaty miasta Hamburga z 1497 roku oraz hiszpańskie podwójne excelente Ferdynanda Aragońskiego (1474-1516) i Izabeli Kastylijskiej (1474-1504) z pierw­szych lat XVI wieku. Najmłodsze monety pochodzą z roku 1652. Zdecydowaną większość (421 sztuk) stanowią dukaty niderlandzkie. Polskich monet jest tylko 5, pozostałe pochodzą z wielu ośrodków europejskich. Jest wśród nich podwójna korona Karola I, wybita w Tower w latach 1629–1630, dukat arcybiskupstwa magdeburskie­go z 1631 roku oraz 9 ottomańskich sułtani z różnych lat i różnych mennic. Skarb jest unikatowym źródłem w badaniach kultury euro­pejskiej XVI i XVII wieku.

Dukat gdański Zygmunta III Wazy z 1632 roku (fot. Wojciech Woźniak)

dr. Krzysztof Jarzęcki

WSTĘP WOLNY
Wykład organizuje Polskie Towarzystwo Numizmatyczne Oddział im. Karola Beyera w Warszawie