Wykład Bartosza Awianowicza – 9 stycznia 2023 r.

Zapraszamy 9 stycznia (poniedziałek) 2023 roku, godz. 17:00
do siedziby Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego (ul. Jezuicka 6/8, 00-281 Warszawa)
na wykład dr. hab. Bartosza Awianowicza, prof. UMK

NUMIZMATYKA ANTYCZNA
W EUROPIE ZACHODNIEJ I I RZECZYPOSPOLITEJ
OD JEANA VAILLANTA DO ANSELMA BANDURIEGO

Ramy chronologiczne wykła­du wyznaczają dwaj wybitni numi­zmatycy: Jean Foy-Vaillant (1632- 1706) i Anselmo Banduri (1671 lub 1675-1743), których prace o numi­zmatyce antycznej były wznawia­ne i czytane długo po ich śmierci, wyznaczając nowe standardy dla typologii i opisów monet zarówno greckich, jak przede wszystkim rzymskich republikańskich i im­perialnych (Vaillant) oraz późno­rzymskich (od połowy III w. n.e.) i bizantyjskich (Banduri). Okres od ukazania się pierwszego dzie­ła Vaillanta Numismata impera­torum Romanorum praestantiora (1674) do edycji dwutomowych Numismata imperatorum Romanorum a Trajano Decio ad Palaeologos Augustos (1718) to również czas, w którym działali pierwsi od czasów Stanisława Grzepskiego (1524- 1570) numizmatycy z obszaru Rzeczpospolitej Obojga Narodów: gdański profesor retoryki Johann Peter Titz (1619-1689) i rektor Gimnazjum Akademickiego w Toruniu – Georg Wende (1635-1705). Celem wykładu jest przedstawienie ich dzieł poświęconych mennic­twu antycznemu (w przypadku Wendego również średniowiecznemu) na tle ówczesnej Europy.

dr hab. Bartosz Awianowicz, prof. UMK

WSTĘP WOLNY
Wykład organizuje Polskie Towarzystwo Numizmatyczne Oddział im. Karola Beyera w Warszawie