Wykład Sławomira Fałka – 13 lutego 2023 r.

Zapraszamy 13 lutego (poniedziałek) 2023 roku, godz. 17:00
do siedziby Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego (ul. Jezuicka 6/8, 00-281 Warszawa)
na wykład Sławomira Fałka

Wprowadzenie do sfragistyki bizantyńskiej
IKONOGRAFIA PIECZĘCI
(wybrane zagadnienia)

Pieczęcie bizantyńskie są cennym i jeszcze nie w pełni docenianym źródłem pozyskania informacji o życiu i kulturze społeczeństwa Imperium Bizantyńskiego. Odsłaniają one jego głęboką wiarę religijną, wyrażoną przez preferowaną ikonografię i epigrafikę, przepojoną koncepcją teokratyczną.

Pieczęcie prezentują pałac cesarza, cesarską rodzinę, funkcje i dostojeństwa pałacowe oraz umożliwiają poznanie struktury administracyjnej różnych urzędów. Rozwijają wiedzę na temat struktury kościoła w Imperium oraz obszarów niezależnych powiązanych religijnie.

Referat podzielony zostanie na dwie części:
– wprowadzenie do sfragistyki bizantyńskiej,
– ikonografia pieczęci bizantyńskich – wybrane zagadnienia.

W pierwszej będą krótko omówione publiczne zbiory pieczęci, ich pochodzenie (w tym kolekcja Muzeum Narodowego w Warszawie i jej darczyńca Wł. Semerau-Siemianowski) oraz metrologia pieczęci bizantyńskich.

W drugiej części zostaną przedstawione zagadnienia dotyczące ikonografii pieczęci, inskrypcje w postaci monobloków, monogramów w kształcie krzyża oraz monogramów wpisanych w czteroliść i krzyż, a także chrystogram. Obok różnych figur geometrycznych, będą wspominane także zwierzęta rzeczywiste i mityczne. Wreszcie przedstawione będą wizerunki Najświętszej Marii Panny, Chrystusa i różnych świętych, a także symbole religijne.

Przytoczone będę także różnorodne warianty inskrypcji tekstowych umieszczanych na pieczęciach.

Na zakończenie wykład zostanie podsumowany zestawieniem tabelarycznym ikonografii pieczęci.

mgr inż. Sławomir Fałek
Oddział PTN w Krakowie

WSTĘP WOLNY
Wykład organizuje Polskie Towarzystwo Numizmatyczne Oddział im. Karola Beyera w Warszawie