IX SYMNUM’2023 (1-2 VII 2023)

Do końca kwietnia 2023 roku przyjmowane są zgłoszenia referatów na
IX Sympozjum Numizmatyczne WZN,
które odbędzie się w dniach 1-2 lipca 2023 roku (sobota – niedziela) na Zamku Książąt Głogowskich w Głogowie.
Tematem wiodącym IX SymNum WZN będzie “Wartość pieniądza w księstwach śląskich w średniowieczu i w czasach nowożytnych”. Oprócz wiodącej sesji planowane są także dwie dodatkowe sesje: „Mennictwo księstw śląskich” oraz „Zabytki numizmatyki śląskiej w zbiorach muzealnych i kolekcjach prywatnych”.
Referaty, wygłoszone na SymNum’2023, zostaną opublikowane w specjalnym numerze
Wrocławskich Zapisków Numizmatycznych (ISSN 1732-8942).
Zgłoszenia przyjmowane są na adres:  Redakcja.WZN@gmail.com