Noc Muzeów – 18/19 maja 2024 r.

Noc Muzeów 2024 w Polskim Towarzystwie Numizmatycznym
(ul. Jezuicka 6/8, 00-281 Warszawa
18/19 maja 2024 rok, godz. 18:00 – 1:00

Program:

18:00 – 1:00 – Wystawa starożytnych monet rzymskich
– Bartosz Awianowicz / Mirosław Szczepański/

18:15 – 19:45 – System monetarny Kopernika – zajęcia interaktywne dla dzieci
– Roussana Alex-Nowakowska

Najmłodsi nie będą się nudzić!
Będą mogli zagrać w nową, jeszcze nieopublikowaną grę planszową pod tytułem “Liczmy razem z Kopernikiem”, autorstwa Roussany A. Nowakowskiej.
Dzieci w wieku 5- 9 lat będą mogły podróżować wśród ciał niebieskich i wyliczać arytmetycznie, rezultaty tej podróży.

Dla małych dzieci będą też do dyspozycji konturowe rysunki – kolorowanki, przedstawiające postacie dziecięce z różnych epok historycznych. Kolorując, dzieci na pewno zapamiętają mnóstwo szczegółów z architektury i ubioru  ludzi z dalekiej przeszłości.

20:00 – 20:45 – Wykład pt. “Skarb denarów rzymskich z Cichobórza“
– dr hab. Kyrylo Myzgin, Uniwersytet Warszawski

W marcu 2020 roku rolnik Pan Mariusz Dyl, dobrowolnie przekazał do Muzeum imienia ks. S. Staszica w Hrubieszowie ponad 1600 monet, które on przypadkowo odkrył w pobliżu wsi Cichobórz w województwie lubelskim. Od tego czasu rozpoczyna się historia studiów nad jednym z największych skarbów denarów rzymskich w historii Polski. Po przeprowadzeniu badań archeologicznych w miejscu znaleziska ogółem udało się zgromadzić 1776 monet z tego depozytu. Spośród nich 1768 okazów to denary wybite w Rzymie w latach 70-197/198 po Chr. Kolejne siedem monet okazało się barbarzyńskimi naśladownictwami denarów, a jedna moneta była odlewaną kopią (tzw. denarius flatus). W wykładzie o niezwykłym skarbie pochylimy się nie tylko nad historią jego odkrycia i badań, ale również dowiemy się, jakie monety z niego pochodzące były najciekawszymi. Ponadto wspólnie zastanowimy się, kto, kiedy i dlaczego ukrył te monety na terenie Kotliny Hrubieszowskiej ponad 1600 lat temu. W reszcie, zostanie zaprezentowana zbiorowa monografia poświęcona dwuletnim interdyscyplinarnym studiom nad skarbem przez międzynarodowy zespół archeologów i numizmatyków. 

21:00 – 21:45 – Wykład pt. “Nie tylko denary, czyli czym płacili Rzymianie“
– dr hab. Bartosz Awianowicz, prof. UMK w Toruniu

Z mennictwem starożytnego Rzymu najbardziej kojarzymy obecnie srebrny  nominał zwany denarem. Choć od momentu wprowadzenia go około 212/211  r. p.n.e. aż po jego postępującej dewaluację w połowie wieku III  wybito miliony denarów, które rozprzestrzeniły się na obszar całego  Imperium Romanum oraz na terytoria Barbaricum, denar stanowił tylko  jeden z kilku kilkunastu obowiązujących na różnych obszarach  kontrolowanych przez Rzym nominałów. Przed wprowadzeniem denara  rzymski system opierał się na brązowym asie i jego frakcjach oraz  srebrnej didrachmie. W III w. p.n.e. Rzymianie pełnymi garściami  czerpali w swym mennictwie z systemów obowiązujących u ich greckich i  etruskich sąsiadów. Natomiast w czasach cesarstwa poza denarem  wybijano również w dużej liczbie inne – już rdzennie rzymskie –  nominały – brązowe: quadrantes, smiesses, asy, dupondii i sesterce, a  także srebrne kwinary (quinarii) i złote aureusy (łacińska nazwa  “aureus” = złoty). W zdominowanych wcześniej przez kulturę  hellenistyczną prowincjach wschodnich obowiązywały natomiast systemy  oparte na srebrnych drachmach (ale też di-, tri- i tetradrachmach)  oraz na brązowych assarionach (niekiedy z oznaczeniem nominałów), w  Egipcie zaś podstawowym nominałem była bilonowa tetradrachma i niższe  nominały brązowe. Pełną unifikację systemów menniczych pod koniec III  w. n.e. zaprowadził Dioklecjan, za którego zdewaluowany denar  pozostał, jak się wydaje, jedynie jako nominał obliczeniowy, a w jego  miejsce pojawiły się nowe nominały nazwane później follisami,  Konstantyn I natomiast wprowadził w 309 r. po raz pierwszy lżejszy  nominał złoty – solidus, który przetrwa w Bizancjum aż po wiek XI.  Pamięć o nazwach rzymskich nominałów zachowały niektóre ze  współczesnych języków europejskich – w hiszpańskim pieniądze to  “dinero”, a we włoskim “i soldi”.

22:00- 23:00 – Warsztat fałszerski (?) monet rzymskich

 

https://nocmuzeow.um.warszawa.pl/detail/?id=370#content