Wykład dr. Piotra Anuszczyka – 3 czerwca 2024 r.

Zapraszamy 3 czerwca (poniedziałek) 2024 roku, godz.17:00
do siedziby Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego (ul. Jezuicka 6/8, 00-281 Warszawa)
na wykład dr. Piotra Anuszczyka
FAŁSZERSTWA PRUSKIE I NIE TYLKO
OSIEMNASTOGROSZÓWEK AUGUSTA III SASA

Pamiętając o kilku kardynalnych przyczynach wewnętrznych, które w XVIII wieku doprowadziły do upadku Polski, nie należy zapominać o czynnikach zewnętrznych. Bez koncepcji, sprawczości i obłudy Fryderyka II Hohenzollerna historia Rzeczypospolitej mogłaby się nie zakończyć utratą bytu państwowego. Ważnym elementem makiawelicznego planu króla Prus była jego polityka fiskalna, a w niej monstrualne fałszerstwo monety polskiej. Osiemnastogroszówka, czyli ort, w owym czasie zwany tynfem, był podstawową monetą w obiegu pieniężnym i o fałszerstwach tego nominału chcę opowiedzieć.

dr Piotr Anuszczyk

WSTĘP WOLNY
Wykład organizuje Polskie Towarzystwo Numizmatyczne Oddział im. Karola Beyera w Warszawie