Odnowa nagrobka Ignacego Zagórskiego

W bieżącym roku przypada 170-ta rocznica śmierci jednego z pionierów numizmatyki polskiej, Ignacego Zagórskiego (1788-1854).
Chcąc uhonorować postać Ignacego Zagórskiego i jego zasługi dla polskiej numizmatyki chcemy odnowić jego nagrobek.


https://zrzutka.pl/nd5wat

Z GÓRY DZIĘKUJEMY ZA WSPARCIE!

 

IGNACY ZAGÓRSKI
Rysunek wykonany przez córkę Władysława Bartynowskiego.
Zbiór Lecha Kokocińskiego z przeznaczeniem dla Oddziału PTN w Łodzi.

Marciniak: https://onebid.pl/pl/grafika-i-rysunek-portret-numizmatyka-zagorski-ignacy/2089325

Zagórski znany jest głównie z opublikowanego w 1845 roku dzieła: Monety dawney Polski, jakoteż prowincyj i miast do niej niegdy należących z 3 ostatnich wieków zebrane, uporządkowane i z przywiedzeniem źródeł historycznych opisane. Było ono jednym z pierwszych opracowań mennictwa od czasów Zygmunta I Starego po okres panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego włącznie. W dowód uznania za swoje zasługi na polu numizmatyki został on uhonorowany członkostwem towarzystw numizmatycznych: Cesarskiego Towarzystwa Archeologicznego i Numizmatycznego w Petersburgu oraz Berlińskiego Towarzystwa Numizmatycznego.

Zawodowo Ignacy Zagórski był naczelnikiem Sekcji w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, odznaczonym Orderem św. Anny klasy III i św. Stanisława, również klasy III. Był jednym z najdłuższym stażem członkiem Towarzystwa Warszawskiego Dobroczynności.

Jego nagrobek, zwieńczony okazałym pomnikiem znajduje się na Cmentarzu Rzymskokatolickim w Piotrkowie Trybunalskim. 
Fot. Piotr Chabrzyk

PLAN PRAC

Renowacja nagrobka Ignacego Zagórskiego wykonywana będzie przez specjalistyczną firmę Mesel, zajmującą się konserwacją obiektów zabytkowych. Przygotowanych jest kilka projektów renowacji, w zależności od uzyskanych środków. Prace mają polegać na zdemontowaniu pomnika, jego oczyszczeniu i zabezpieczeniu przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych. Dodatkowo  betonowa płyta ma być poddana renowacji, bądź wymianie na płytę z piaskowca. Konieczne jest również podniesienie zapadniętej podmurówki.

Inicjatorem akcji jest Piotr Chabrzyk – prezes oddziału łódzkiego Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego,
kierownik Działu Numizmatycznego Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi.
Akcję mogliśmy rozpocząć dzięki pomocy Oddziału Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego w Warszawie.