Biuletyn Numizmatyczny 1/2016

Biuletyn Numizmatyczny 1/2016 (kliknij aby rozpocząć czytanie)

 

znak-podstawowy-kolor_tlo-szaroscBiuletyn Numizmatyczny 2016 (4 publikacje) + Jubileuszowy Biuletyn Numizmatyczny (1 publikacja) – wprowadzenie otwartego dostępu finansowane w ramach umowy 794/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.