Darowizna

Dane konta bankowego dla osób, które chcą przekazać dobrowolną darowiznę:

Polskie Towarzystwo Numizmatyczne

KRS 0000113184
NIP 525-15-68-640
REGON 000804715

KONTO BANKOWE:  87 1240 2887 1111 0010 4605 4055

ul. Jezuicka 6/8
skr. poczt. 2
00-281 Warszawa
tel./faks: +48 22 831 39 28