KONKURS NA MEDAL INC

Polskie Towarzystwo Numizmatyczne ogłasza
Konkurs na projekt medalu XVI Międzynarodowego Kongresu Numizmatycznego
(XVI International Numismatic Congress)

Prace do pierwszego etapu konkursu można składać do dnia 31 stycznia 2020 r.
Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do 15 maja 2020 r.

NAGRODY:
– jedna nagroda (I stopnia) główna wynosząca 11 000 zł
– dwie do czterech nagród (II stopnia) wynoszące po 2 500 zł każda.

Prace oceni Komisja Konkursowa w składzie:

1) Magdalena Dobrucka artysta, medalier
2) prof. Hanna Jelonek – Pracownia Medalierstwa na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
3) Ewa Olszewska-Borys – artysta, medalier
4) Prof. Aleksander Bursche – Uniwersytet Warszawski
5) Andrzej Romanowski – Muzeum Narodowe w Warszawie 

Regulamin wraz z  załącznikami poniżej:

REGULAMIN KONKURSU

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik do Umowy

UWAGA!
W związku z przesunięciem terminu Kongresu na 11-16 września 2022 r.
zostają zmienione (przesunięte) daty w następujących punktach Regulaminu Konkursu:

§ 5.
[Drugi etap konkursu]
1. Uczestnicy zakwalifikowani do drugiego etapu będą zobowiązani przesłać lub dostarczyć
osobiście do Organizatora do dnia 10 września 2020 r. modele gipsowe, wykonane w skali
3:1 zgodnie z wymogami technicznymi mennicy, przedstawiające oddzielnie awers (stronę
główną) oraz rewers (stronę odwrotną) medalu.
2. Komisja dokona oceny oraz wybierze zwycięski projekt do 5 października 2020 r.
3. Organizator powiadomi zwycięzcę o wynikach Konkursu do 10 października 2020 r.
7. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa
Numizmatycznego do 15 października 2020 r.

WYNIKI KONKURSU

Pierwsze miejsce: ROBERT KOTOWICZ
Drugie miejsce: IRYNA ZHOVTOGOLOVA

 

Wizerunki medali kilku poprzednich Kongresów