Kontakt

Polskie Towarzystwo Numizmatyczne
Zarząd GłównyPolskie Towarzystwo Numizmatyczne

KRS 0000113184
NIP 525-15-68-640
REGON 000804715

KONTO BANKOWE:
87 1240 2887 1111 0010 4605 4055

ul. Jezuicka 6/8
skr. poczt. 2
00-281 Warszawa
tel./faks: +48 22 831 39 28

Godziny pracy biura:
poniedziałek – piątek 10.00-17.00.

Prezes –prezes@ptn.pl

Biuro Zarządu Głównego – ptn@ptn.pl

Księgowość – ksiegowosc@ptn.pl

Zamówienia monet – monety@ptn.pl

Ekspert – ekspert@ptn.pl

Biblioteka – biblioteka@ptn.pl

Wydawnictwa – wydawnictwa@ptn.pl

Informacje i wystawy – informacje@ptn.pl