Członkostwo

Do Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego należy ponad 2000 członków. Są wśród nich zarówno profesorowie wyższych uczelni jak i osoby, które jeszcze się uczą. Przede wszystkim są to mężczyźni, ale jest wśród nas także kilkadziesiąt kobiet. Wszystkich połączyła wielka pasja, jaką jest zbieranie monet, banknotów, medali, odznaczeń, etc. – czyli po prostu kolekcjonerstwo i chęć pogłębienia wiedzy o posiadanych lub wymarzonych walorach do zbioru. Część z nas zajmuje również się naukowym lub popularnonaukowym opracowywaniem zagadnień numizmatycznych i kolekcjonerskich (zapraszamy na podstronę Wydawnictwa).
Członkiem PTN może zostać osoba, która skończyła 18 lat, ma zainteresowania numizmatyczne, falerystyczne, medalierskie lub podobne oraz opłaci składkę członkowską.
Osoba, która nie spełnia warunku pełnoletności, za zgodą rodziców lub opiekunów może zostać członkiem młodzieżowym PTN – nie płaci wtedy składek, ale nie przysługuje jej bierne i czynne prawo wyborcze. Liczy się to jej jednak do stażu członkowskiego.
Przynależność do Towarzystwa daje wymierne korzyści.

Członek PTN ma prawo:

– uczestniczyć w życiu Towarzystwa;
– uczestniczyć we wszystkich imprezach organizowanych przez PTN, takich jak np. wystawy, wykłady monograficzne, wycieczki, etc.
– korzystać z Biblioteki Zarządu Głównego (największy tego typu księgozbiór w kraju) i z bibliotek Oddziałowych;
– korzystać z bezpłatnych porad i konsultacji ekspertów z zakresu działalności PTN;
– nabywać literaturę numizmatyczną z 10% zniżką;
– prenumerować Biuletyn Numizmatyczny z 30% zniżką;
– korzystać ze zniżki (na podstawie legitymacji PTN) przy wstępach do muzeów w większości krajów Unii Europejskiej.

Składka członkowska wynosi 90 zł rocznie.

Pliki do pobrania:

STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA NUMIZMATYCZNEGO (pdf)

 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA PTN (pdf)

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA PTN – CZŁONEK WSPIERAJĄCY (pdf)

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA PTN – DLA CUDZOZIEMCA – DECLARATION (pdf)

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WYRÓŻNIEŃ PTN (30.12.2021)

WNIOSEK O NADANIE WYRÓŻNIENIA PTN (pdf)