XVI Międzynarodowy Kongres Numizmatyczny

XVI Międzynarodowy Kongres Numizmatyczny
XVI International Numismatic Congress

11-16 września 2022 r.

OFICJALNA STRONA KONGRESU:
https://inc2022.pl/

 

W dniach 11-16 września 2022 roku odbędzie się w Warszawie XVI Międzynarodowy Kongres Numizmatyczny,
którego głównym organizatorem jest Uniwersytet Warszawski.

Polskie Towarzystwo Numizmatyczne obok Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowego w Krakowie,
Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum i Narodowego Banku Polskiego jest jednym ze współorganizatorów.
Patronat nad Kongresem sprawuje International Numismatic Council.

Kongres odbywa się, co sześć lat. Poprzedni XV Kongres odbył się w dniach 21-25 września 2015 r. we Włoszech w miejscowości Taormina na Sycylii. Kandydaturę Polski, jako kraju – organizatora, przyjęli delegaci Międzynarodowej Komisji Numizmatycznej (International Numismatic Council), którzy zebrali się 20 września 2015 r., dzień przed rozpoczęciem XV Kongresu, na walnym zebraniu w Palazzo dei Congressi w Taorminie.

Filmy promujące Polskę, jako organizatora Kongresu:

Wersja polska:

Wersja angielska:

 

Na 3 stronie Newslettera Intrenational Numismatic Council,
znajduje sie informacja o XVI Kongresie i składzie Komitetu Organizacyjnego:

http://www.inc-cin.org/assets/pdf/newsletter/inen-23-2016.pdf

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

ZWYCIĘSKI PROJEKT

17
Autor p. Aleksander Bąk

 

DWA PROJEKTY WYRÓŻNIONE

 

11Autor p. Łukasz Dukowicz

 

2Autor p. Tomasz Sobiecki

Gratulujemy Autorom nagrodzonych prac,
a wszystkim Państwu jeszcze raz dziękujemy za udział w konkursie!

konkurs-logo-inc-baner

Szanowni Państwo,
serdecznie dziękujemy za wzięcie udziału w konkursie.
Niebawem Komisja przystąpi do oceny projektów.
Powodzenia, niech zwycięży najlepszy!
______________________________________

Polskie Towarzystwo Numizmatyczne ogłasza
Konkursu na projekt graficzny logo XVI Międzynarodowego Kongresu Numizmatycznego
(XVI International Numismatic Congress)

Prace można składać do dnia 29 września 2017 r.
Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 30 października 2017 r.

NAGRODY:
– jedna nagroda pierwszego stopnia wynosząca 4000 zł
– dwie nagrody drugiego stopnia wynoszące po 1000 zł każda.

Prace oceni Komisja Konkursowa w składzie:
1) Prof. Michael Alram – International Numismatic Council – przewodniczący Komisji
2) Prof. Aleksander Bursche –  Uniwersytet Warszawski (Organizator Kongresu)
3) Andrzej Romanowski – Muzeum Narodowe w Warszawie (Współorganizator Kongresu)
4) dr hab. Jarosław Bodzek – Muzeum Narodowe w Krakowie (Współorganizator Kongresu)
5) dr hab. Ryszard Zbigniew Kokoszczyński – Narodowy Bank Polski (Współorganizator Kongresu)
6) Dariusz Budzelewski –  Polskie Towarzystwo Numizmatyczne (Współorganizator Kongresu)
7) Prof. Lech Majewski, Katedra Komunikacji Wizualnej, Wydział Grafiki, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
8) Kustosz Mariusz Knorowski, Kurator Muzeum Plakatu w Wilanowie

Regulamin wraz z  załącznikami poniżej:

REGULAMIN

Załącznik Nr 1. Formularz Zgłoszeniowy

Załącznik Nr 2. Oświadczenie Laureata

Załącznik Nr 3. Umowa

UWAGA
W § 3, ust. 3 Regulaminu została wprowadzona poprawka mówiąca o tym, aby legenda wchodząca w skład logo była “najlepiej w języku angielskim”.
Przesłane do tej pory prace z legendą w języku polskim nie tracą na swojej wartości.

Aktualny REGULAMIN

KONKURS NA MEDAL KONGRESU