Władze

Władze Naczelne Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego kadencji 2023-2027
wybrane w Biedrusku  w dniu 27 maja 2023 roku
podczas XVII Walnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Delegatów Towarzystwa:

         Zarząd Główny
         Skład oraz podział funkcji:

1. Przemysław Ziemba (O/Szczecin, K/Nowogard) – prezes
2. Dariusz Budzelewski (O/Koszalin) – wiceprezes
3. Grzegorz Polak (O/Olesno) – wiceprezes
4. Jacek Osiewała (O/Wrocław) – sekretarz generalny
5. Leszek Marek Duda (O/Zamość) – zastępca sekretarza generalnego
6. Piotr Nowiński (O/Jasło) – skarbnik
7. Dariusz Pączkowski (O/Warszawa) – zastępca skarbnika
8. Wojciech Adam Łonak (O/Olesno) – redaktor naczelny wydawnictw
9. Robert Szwed (O/Lubin) – zastępca redaktora naczelnego wydawnictw
10. Andrzej Kozłowski (O/Ciechanów) – członek zarządu

Główna Komisja Rewizyjna
Skład oraz podział funkcji:

1. Maria Suślik-Idczak (O/Lubin, K/Głogów) – przewodnicząca
2. Małgorzata Gizińska (O/Gdańsk) – sekretarz
3. Jadwiga Kubas (O/Olsztyn) – członek
4. Grzegorz Walasek (O/Koszalin) – członek
5. Andrzej Ziobrowski (O/Płock, K/Włocławek) – członek

Sąd Koleżeński
Skład oraz podział funkcji:

1. Jan Bartniak (O/Konin) – przewodniczący
2. Krystian Browarny (O/Krosno) – sekretarz
3. Stanisław Gurgul (O/Wrocław, K/Nysa) – członek
4. Henryk Kopaczel (O/Gorzów Wielkopolski) – członek
5. Andrzej Szumilas (O/Rzeszów, K/Leżajsk) – członek

 

Władze Naczelne Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego kadencji 2019-2023
wybrane na Zamku Czocha w dniu 1 czerwca 2019 roku
podczas XV Walnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Delegatów Towarzystwa:

Zarząd Główny

Skład oraz podział funkcji w ZG PTN do dnia 11 stycznia 2020 r.

1. Przemysław Ziemba (O/Szczecin, K/Nowogard) – prezes
2. Dariusz Budzelewski (O/Koszalin) – wiceprezes
3. Bartosz Awianowicz (O/Toruń) – wiceprezes
4. Jacek Osiewała (O/Wrocław) – sekretarz generalny
5. Wojciech Łonak (O/Olesno) – zastępca sekretarza generalnego
6. Piotr Nowiński (O/Jasło) – skarbnik
7. Kazimierz Drożdż (O/Warszawa) – zastępca skarbnika
8. Krzysztof Jarzęcki (O/Toruń) – redaktor naczelny wydawnictw
9. Piotr Chabrzyk (O/Łódź) – zastępca redaktora naczelnego wydawnictw
10. Dariusz Jasek (O/Kraków) – członek zarządu
11. Grzegorz Polak (O/Olesno) – członek zarządu
12. Robert Szwed (O/Lubin) – członek zarządu
13. Norbert Wojciechowski (O/Bełchatów) – członek zarządu

 Nowy skład oraz podział funkcji w ZG PTN od dnia 11 stycznia 2020 r.

1. Przemysław Ziemba (O/Szczecin, K/Nowogard) – prezes
2. Dariusz Budzelewski (O/Koszalin) – wiceprezes
3. Bartosz Awianowicz (O/Toruń) – wiceprezes
4. Jacek Osiewała (O/Wrocław) – sekretarz generalny
5. Dariusz Jasek (O/Kraków) – zastępca sekretarza generalnego
6. Piotr Nowiński (O/Jasło) – skarbnik
7. Kazimierz Drożdż (O/Warszawa) – zastępca skarbnika
8. Wojciech Łonak (O/Olesno) – redaktor naczelny wydawnictw
9. Piotr Chabrzyk (O/Łódź) – zastępca redaktora naczelnego wydawnictw
10. Grzegorz Polak (O/Olesno) – członek zarządu
11. Robert Szwed (O/Lubin) – członek zarządu
12. Norbert Wojciechowski (O/Bełchatów) – członek zarządu

Główna Komisja Rewizyjna

1. Zbigniew Cieślik (O/Gorzów Wielkopolski) – przewodniczący
2. Eliza Walczak (O/Warszawa) – sekretarz
3. Maria Suślik-Idczak (O/Lubin, K/Głogów) – członek
4. Andrzej Sworowski (O/Jasło) – członek
5. Andrzej Ziobrowski (O/Płock, K/Włocławek) – członek

Sąd Koleżeński

1. Jan Bartniak (O/Konin) – przewodniczący
2. Henryk Kopaczel (O/Gorzów Wielkopolski) – sekretarz
3. Stanisław Łobacz (O/Suwałki) – członek
4. Zbigniew Szczerbik (O/Jastrzębie Zdrój, K/Praszka) – członek
5. Andrzej Szumilas (O/Rzeszów, K/Leżajsk) – członek

 

Władze Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego kadencji 2015-2019

Zarząd Główny

1. Przemysław Ziemba (O/Szczecin, K/Nowogard) – prezes
2. Mateusz Woźniak (O/Kraków) – wiceprezes
3. Dariusz Budzelewski (O/Koszalin) – wiceprezes
4. Jacek Osiewała (O/Wrocław) – sekretarz generalny
5. Wojciech Łonak (O/Opole, K/Olesno) – zastępca sekretarza generalnego
6. Piotr Chabrzyk (O/Łódź) – skarbnik
7. Kazimierz Drożdż (O/Warszawa) – zastępca skarbnika
8. Jerzy Piniński (O/Łódź) – redaktor naczelny wydawnictw
9. Krzysztof Lorek (O/Kielce) – zastępca redaktora naczelnego wydawnictw
10.  Szymon Bereska (O/Warszawa) – członek zarządu
11. Jan Radkowski (O/Słupsk) – członek zarządu

Główna Komisja Rewizyjna

1. Maria Suślik-Idczak (O/Lubin, K/Głogów) – przewodnicząca
2. Grzegorz Wichrowski (O/Wrocław) – sekretarz
3. Tadeusz Bocheński (O/Rzeszów) – członek
4. Witold Bykowski (O/Łódź) – członek
5. Andrzej Ziobrowski (O/Płock, K/Włocławek) – członek

Sąd Koleżeński

1. Jan Bartniak (O/Konin) – przewodniczący
2. Henryk Kopaczel (O/Gorzów Wielkopolski) – sekretarz
3. Zbigniew Szczerbik (O/Jastrzębie Zdrój, K/Praszka) – członek
4. Krzysztof Wróblewski (O/Zamość) – członek
5. Stanisław Łobacz (O/Suwałki) – członek