Statut

Jednolity tekst Statutu PTN po wprowadzonych poprawkach 27 maja 2023 roku (pdf)