Eksperci PTN

Polskie Towarzystwo Numizmatyczne prowadzi porady i ekspertyzy numizmatyczne.
O szczegóły prosimy pytać w siedzibie  PTN w Warszawie.

Polskie Towarzystwo Numizmatyczne posiada swoich ekspertów.

REGULAMIN POWOŁYWANIA ORAZ SPOSÓB I ZAKRES DZIAŁANIA EKSPERTÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA NUMIZMATYCZNEGO

Wykaz ekspertów Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego:

dr hab. Bartosz Awianowicz (Oddział PTN w Toruniu)
– mennictwo starożytnej Grecji
– mennictwo starożytnego Rzymu
– mennictwo celtyckie i barbaricum do V w. n.e.
– mennictwo bizantyńskie do 1204 r. (zdobycie Konstantynopola przez Krzyżowców)

dr Szymon Bereska (Oddział PTN w Warszawie)
– monety i banknoty II RP
– monety i banknoty PRL
– monety i banknoty III RP

Juliusz Bieniaś (Oddział PTN w Warszawie)
– pieniądz papierowy i druki zabezpieczone (Europa  XIX i XX wiek)

Jacek Błędowski (Oddział PTN w Radomiu):
– monety antyczne – Grecja, Rzym, Bizancjum, Celtowie.
– monety polskie  – okres od Jagiellonów do zaborów.
– falerystyka – odznaczenia, ordery, odznaki pułkowe polskie

Dariusz Budzelewski (Oddział PTN w Koszalinie)
– pieniądz zastępczy

Tomasz Bylicki (Oddział PTN w Warszawie)
– numizmatyka i medalierstwo polskie i obce

Piotr Chabrzyk (Oddział PTN w Łodzi)
– średniowieczne monety polskie

dr hab. Krzysztof Filipow (Oddział PTN w Białymstoku)
– falerystyka i medalistyka

Mariusz Habkowski (Oddział PTN w Gdańsku)
– weryfikacja autentyczności współczesnych banknotów oraz dokumentów publicznych

Bogdan Jachimczyk (Oddział PTN w Radomiu)
– średniowieczne monety rosyjskie (XIV-XVIII w.)

Dariusz Jasek (Oddział PTN w Krakowie)
– złote monety polskie po 1500 roku
– złote monety europejskie po 1800 roku
– złote i srebrne monety niderlandzkie po 1500 roku
– monety Fryzji po 1500 roku

Lech Kokociński (Prezes Honorowy PTN)
– monety antyczne
– fałszerstwa

Robert Pieńkowski (Oddział PTN we Wrocławiu)
– numizmatyka i medalierstwo polskie i obce

Tomasz Staniszewski (Oddział PTN w Radomiu)
– polskie historyczne papiery wartościowe
(akcje, obligacje, listy zastawne, skrypty dłużne, weksle)

dr Eliza Walczak (Oddział PTN w Warszawie)
– mennictwo starożytnej Grecji
– mennictwo starożytnego Rzymu
– mennictwo bizantyńskie
– mennictwo średniowiecze i nowożytne