Wskazówki dla autorów

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW „BIULETYNU NUMIZMATYCZNEGO”

Materiały można przesyłać pocztą elektroniczną na adres redaktora naczelnego Piotra Chabrzyka lub redakcji:
e-mail: biuletyn@ptn.pl lub ptn@ptn.pl

Materiały zapisane na płycie CD, pendrivie itp. można dostarczyc osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną  na adres:
Polskie Towarzystwo Numizmatyczne
Biuletyn Numizmatyczny
ul. Jezuicka 6/8
00-281 Warszawa.

Tekst powinien być napisany w programie Word,.
Autorów polskich prosimy o pisanie tekstów w języku polskim, autorów zagranicznych – w języku autora.

Artykuły (poza przeznaczonymi do działów: Recenzje i nowości wydawnicze, Pro memoria, Kronika krajowa i zagraniczna, Z życia Towarzystwa) winny zawierać streszczenie w języku angielskim lub przygotowane do przetłumaczenia na język angielski oraz słowa kluczowe w języku polskim.

W tekście, przy nazwisku autora, należy umieścić afiliację oraz adres e-mailowy. Prosimy też o podanie adresu, na który zostanie wysłany egzemplarz autorski i adresu elektronicznego do korespondencji i przekazania artykułu z „Biuletynu Numizmatycznego” w wersji pdf.

Przypisy prosimy umieszczać u dołu strony w systemie harwardzkim, a na końcu tekstu należy zamieścić pełną bibliografię. W zapisach bibliograficznych obce alfabety transliterujemy według Polskiej Normy. W tekstach nie należy stosować automatycznej numeracji oraz dzielenia wyrazów, prosimy też nie używać spacji do wyrównywania i rozmieszczania tekstu. Do konstruowania tabel prosimy używać edytora tabel (a nie tabulatora ani spacji).

Ilustracje można wkleić w tekst i opatrzyć je stosownymi podpisami, jeżeli autor ma konkretny zamysł ich umiejscowienia (można takie miejsca jedynie zaznaczyć, np. numerem ilustracji lub ich podpisem), jednak oprócz tego ilustracje prosimy przesyłać jako osobne pliki. Zdjęcia powinny być przygotowane w formacie zapisu JPG/JPEG/TIFF o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi. Prosimy o sporządzenie także podpisów do ilustracji określonych skrótem il.

Stosowanie powyższych zasad jest warunkiem przyjęcia tekstu.

AUTORSTWO I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Teksty przysyłane do „Biuletynu Numizmatycznego” muszą być podpisane przez osoby, które są ich autorami. Wszystkie części tekstu nie będące autorstwa osoby podpisanej (np. cytaty) muszą być odpowiednio wyróżnione (kursywą lub cudzysłowem) z obowiązkowym podaniem autora. W przypadku cytowania pracy nie publikowanej należy mieć zgodę autora, w przypadku pracy publikowanej należy cytat zaopatrzyć w przypis bibliograficzny. W przypadku streszczeń w języku angielskim należy podać imię i nazwisko tłumacza.

Ilustracje obce można wykorzystać za zgodą ich właściciela, należy też podać ich pochodzenie. W przypadku określenia miejsca przechowywania publikowanego przedmiotu informację pomijamy, gdy właściciel sobie tego nie życzy lub gdy jest to przedmiot pospolity.

W razie wszelkich pytań czy wątpliwości – służymy pomocą.

Redakcja i Wydawca